Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (1) 2004 str. 95–100

Michał Fiedler

ZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI RÓŻNYCH FORM AZOTU W WODZIE ŚRÓDPOLNEGO OCZKA WODNEGO

słowa kluczowe: jakość wody, śródpolne oczko wodne
abstrakt: W ramach badań prowadzonych w latach 1994–2003 na terenie Doświadczalnej Stacji Badawczej „Mokronosy” określano zawartość różnych form azotu w wodzie śródpolnego oczka wodnego. Na podstawie obserwacji terenowych i wyników analiz laboratoryjnych stwierdzono, że okresowy, znaczny wzrost zawartości azotanów III i V był związany z dopływem do oczka wód drenarskich. Największe stężenie jonu amonowego przypadało na miesiące letnie. Przez większość część okresu badawczego stężenie NO3-, NO2- i NH4+ w wodzie oczka mieściło się w zakresie odpowiadającym I klasie czystości wód.
pub/3_1_95.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt1/3_1_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Fiedler, Michał. "CHANGES IN LEVELS OF VARIOUS NITROGEN FORMS IN WATER OF MIDFIELD POND." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.1 (2004): 95–100.
APA (2004). CHANGES IN LEVELS OF VARIOUS NITROGEN FORMS IN WATER OF MIDFIELD POND. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (1), 95–100
ISO 690 FIEDLER, Michał. CHANGES IN LEVELS OF VARIOUS NITROGEN FORMS IN WATER OF MIDFIELD POND. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.1: 95–100.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue1/abstract-95.html