Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (2) 2004 str. 101–111

Irena Otop, Leszek Kuchar

ZMIENNOŚĆ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH SEZONU LETNIEGO W JELENIEJ GÓRZE W LATACH 1951–2000

słowa kluczowe: opady atmosferyczne, rozkład gamma, wartość krytyczna dla różnych wartości prawdopodobieństwa, trend liniowy
abstrakt: Na podstawie analizy pięćdziesięcioletniego (1951–2000) ciągu miesięcznych sum opadów atmosferycznych mierzonych na stacji IMGW w Jeleniej Górze określono tendencje zmienności opadów sezonu letniego w tej miejscowości. Badania przeprowadzono z zastosowaniem 30-letniej próby kroczącej. Wartości krytyczne miesięcznych sum opadów oraz sumy sezonowej dla różnych wartości prawdopodobieństwa wyliczono z rozkładu gamma, a następnie wyznaczono ich trendy. Parametry rozkładu oszacowano metodą największej wiarygodności. Stwierdzono malejącą tendencję wartości krytycznych sumy opadów sezonu letniego dla prawdopodobieństwa 0,90, 0,95 i 0,99. W przypadku wartości średnich stwierdzono statystycznie istotny trend malejący sumy opadów sezonu letniego i miesiąca sierpnia oraz wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia opadów poniżej dolnej granicy normy.
pub/3_2_101.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt2/3_2_101.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Otop, Irena, and Leszek Kuchar. "VARIABILITY OF SUMMER PRECIPITATION IN JELENIA GÓRA DURING 1951–2000." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.2 (2004): 101–111.
APA (2004). VARIABILITY OF SUMMER PRECIPITATION IN JELENIA GÓRA DURING 1951–2000. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (2), 101–111
ISO 690 OTOP, Irena, KUCHAR, Leszek. VARIABILITY OF SUMMER PRECIPITATION IN JELENIA GÓRA DURING 1951–2000. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.2: 101–111.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue2/abstract-101.html