Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (2) 2004 str. 113–121

Grzegorz Durło, Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński

TERMICZNE PORY ROKU NA TERENIE KOPCIOWEJ W BESKIDZIE SĄDECKIM

słowa kluczowe: termiczne pory roku, temperatura powietrza, Beskid Sądecki
abstrakt: Opierając się na wynikach codziennych pomiarów temperatury powietrza prowadzonych w latach 1971–2000 na stacji meteorologicznej zlokalizowanej w miejscowości Kopciowa k. Krynicy w Beskidzie Sądeckim, badano zmienność dat początku i końca oraz zmienność czasu trwania termicznych pór roku. Stwierdzono, że najdłużej trwającą termiczną porą roku była zima, a najkrótszą wiosna. Największą zmiennością z roku na rok charakteryzowały się daty rozpoczęcia i zakończenia wczesnej jesieni oraz lata i zimy. Czas trwania termicznej pory roku był najsilniej zróżnicowany w przypadku zimy.
pub/3_2_113.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt2/3_2_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Durło, Grzegorz, et al. "THERMAL SEASONS AT KOPCIOWA IN BESKID SĄDECKI MTS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.2 (2004): 113–121.
APA (2004). THERMAL SEASONS AT KOPCIOWA IN BESKID SĄDECKI MTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (2), 113–121
ISO 690 DURłO, Grzegorz, FELIKSIK, Edward, WILCZYńSKI, Sławomir. THERMAL SEASONS AT KOPCIOWA IN BESKID SĄDECKI MTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.2: 113–121.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue2/abstract-113.html