Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 3 (2) 2004 str. 67–75

Jolanta Raczuk

WSTĘPNA OCENA JAKOŚCI WÓD STUDZIENNYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL

słowa kluczowe: studnie kopane, chemizm wód podziemnych
abstrakt: W 2002 r. na terenie gminy Terespol prowadzono monitoring jakości wód studziennych. Badaniami objęto wody pochodzące z dwudziestu przydomowych studni gospodarskich. Próby wody pobierano czterokrotnie w ciągu roku i oznaczano stężenie NO3-, NO2-, NH4+, PO4-3 i Cl- w wodzie, jej twardość ogólną, przewodność elektrolityczną właściwą oraz odczyn pH. Stwierdzono, że pod względem stężenia związków azotu wody pochodzące z 75% badanych studni nie odpowiadają polskim normom. Wody z 55% studni są bardzo twarde.
pub/3_2_67.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom3/zeszyt2/3_2_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Raczuk, Jolanta. "PRELIMINARY ASSESSMENT OF WELL WATER QUALITY IN TERESPOL DISTRICT." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3.2 (2004): 67–75.
APA (2004). PRELIMINARY ASSESSMENT OF WELL WATER QUALITY IN TERESPOL DISTRICT. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 3 (2), 67–75
ISO 690 RACZUK, Jolanta. PRELIMINARY ASSESSMENT OF WELL WATER QUALITY IN TERESPOL DISTRICT. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2004, 3.2: 67–75.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume3/issue2/abstract-67.html