Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 4 (2) 2005 str. 77–83

Lech Nowak, Elżbieta Chylińska, Kazimierz Chmura

PRZYDATNOŚĆ TRZECH RODZAJÓW NAWOZU AZOTOWEGO W UPRAWIE JĘCZMIENIA BROWARNEGO NA GLEBIE LEKKIEJ W WARUNKACH DESZCZOWANIA

słowa kluczowe: nawóz azotowy, deszczowanie, jęczmień browarny, plon ziarna, komponenty plonu
abstrakt: W ramach ścisłego doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2002–2004 w Samotworze k. Wrocławia oceniano przydatność trzech rodzajów nawozu azotowego – CAN (27% N), saletry norweskiej (15,5% N) i saletry puławskiej (34% N) –w uprawie jarego jęczmienia browarnego odmiany Scarlett na glebie lekkiej w warunkach deszczowania. Gleba cechowała się średnią zawartością fosforu i magnezu, a dużą – potasu. Odczyn gleby (5,6–6,4) był za niski w stosunku do wymagań jęczmienia browarnego. Przy opadach naturalnych plony ziarna jęczmienia wyniosły od 34,06 dt . ha-1 (2002 r.) do 54,16 dt . ha-1 (2003 r.) Deszczowanie, niezależnie od rodzaju nawożenia azotowego, spowodowało 7,5-procentowy przyrost plonu ziarna. Spośród porównywanych nawozów najlepszy okazał się CAN: stosując ten nawóz, osiągnięto najwyższe plony w obiektach nienawadnianych (45,71 dt . ha-1) i największy przyrost plonów w wyniku deszczowania (średnio o 8,3%). Nawóz ten przyczynił się również istotnie do zwiększenia liczby kłosów na 1 m2.
pub/4_2_77.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt2/4_2_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowak, Lech, et al. "USEFULNESS OF THREE KINDS OF NITROGEN FERTILISERS IN CULTIVATION OF BREWING BARLEY ON LIGHT SOIL UNDER SPRINKLING IRRIGATION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 4.2 (2005): 77–83.
APA (2005). USEFULNESS OF THREE KINDS OF NITROGEN FERTILISERS IN CULTIVATION OF BREWING BARLEY ON LIGHT SOIL UNDER SPRINKLING IRRIGATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 4 (2), 77–83
ISO 690 NOWAK, Lech, CHYLIńSKA, Elżbieta, CHMURA, Kazimierz. USEFULNESS OF THREE KINDS OF NITROGEN FERTILISERS IN CULTIVATION OF BREWING BARLEY ON LIGHT SOIL UNDER SPRINKLING IRRIGATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2005, 4.2: 77–83.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume4/issue2/abstract-77.html