Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (2) 2006 str. 73–81

Bernard Okoński, Antoni T. Miler

KLIMATYCZNY BILANS WODNY ZALESIONYCH TERENÓW WIELKOPOLSKI NA PRZYKŁADZIE PUSZCZY ZIELONKA

słowa kluczowe: klimatyczny bilans wodny, opady, parowanie terenowe, obszary leśne, Wielkopolska
abstrakt: Na podstawie dwudziestoletniego (1986–2005) ciągu pomiarów hydrometeorologicznych określono przebieg klimatycznego bilansu wodnego dla Puszczy Zielonka – kompleksu leśnego typowego dla Wielkopolski. Okres ten zamknął się nadwyżką klimatycznego bilansu wodnego w wysokości 229 mm przy przeciętnej rocznej nadwyżce wynoszącej 11 mm. Stosunkowo korzystne warunki meteorologiczne panowały w okresach półroczy zimowych. Relatywnie wysokim wartościom temperatury, stymulującym parowanie terenowe, towarzyszyły wówczas wysokie i stabilne wartości opadów. Ogólnie wynik klimatycznego bilansu wodnego można uznać za typowy dla regionu Wielkopolski. Sumy bilansowe w półroczach letnich i sezonach wegetacyjnych były na ogół ujemne, a w półroczach zimowych dodatnie. Wyjaśnienia wymaga jeszcze wpływ wysokiej częstości okresów ciepłych oraz dużej zmienności opadów w półroczach letnich i sezonach wegetacyjnych na dynamikę parowania i klimatycznego bilansu wodnego.
pub/5_2_73.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt2/5_2_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Okoński, Bernard, and Antoni T. Miler. "CLIMATIC WATER BALANCE FOR FORESTED AREAS OF WIELKOPOLSKA REGION AS EXEMPLIFIED BY ZIELONKA FOREST." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.2 (2006): 73–81.
APA (2006). CLIMATIC WATER BALANCE FOR FORESTED AREAS OF WIELKOPOLSKA REGION AS EXEMPLIFIED BY ZIELONKA FOREST. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (2), 73–81
ISO 690 OKOńSKI, Bernard, MILER, Antoni T.. CLIMATIC WATER BALANCE FOR FORESTED AREAS OF WIELKOPOLSKA REGION AS EXEMPLIFIED BY ZIELONKA FOREST. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.2: 73–81.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue2/abstract-73.html