University of Agriculture in Krakow - Poland

Publishing House of the University of Agriculture in Krakow - Poland

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 2 (1) 2003 pp. 51–60

Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur

MOBILNOŚĆ CHROMU W OSADACH ŚCIEKOWYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA

Keywords: Streszczenie. Analiza rozmieszczenia chromu w poszczególnych frakcjach wykazała, że w osadach ściekowych pochodzenia komunalnego metal ten w największej ilości był związany z fazą stałą osadu (pozostałością), a w osadach przemysłowych i komunalno-przemysł
Abstract: Słowa kluczowe: chrom, osady ściekowe, ekstrakcja sekwencyjna
pub/2_1_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume2/issue1/2_1_51.pdf

For citation:

MLA Gondek, Krzysztof, and Barbara Filipek-Mazur. "MOBILNOŚĆ CHROMU W OSADACH ŚCIEKOWYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 2.1 (2003): 51–60.
APA (2003). . Acta Sci.Pol. Form. Cir. 2 (1), 51–60
ISO 690 GONDEK, Krzysztof, FILIPEK-MAZUR, Barbara. MOBILNOŚĆ CHROMU W OSADACH ŚCIEKOWYCH RÓŻNEGO POCHODZENIA. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2003, 2.1: 51–60.
EndNote BibTeX RefMan
Streszczenie w języku polskim:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/tom2/zeszyt1/abstrakt-51.html