Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

REDAKTOR NAUKOWY

Andrzej Wałęga, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
Zainteresowania naukowe: hydrologia, modelowanie procesów hydrologicznych, hydrologiczne zjawiska ekstremalne, gospodarowania zasobami wodnymi, zagospodarowanie wód opadowych


REDAKTORZY TEMATYCZNI

 • Artur Radecki-Pawlik, Politechnika Krakowska, Polska
  Zainteresowania naukowe: budownictwo wodne, hydromorfologia, renaturyzacja rzek i potoków górskich, inżynieria i utrzymanie koryt rzecznych, modelowanie hydrauliczne, hydrodynamika przepływu wody, hydrologia, geomorfologia fluwialna dla inżynierów, stopnie-rampy, małe budowle wodne
 • Devendra M. Amatya, USDA Forest Service, USA
  Zainteresowania naukowe: hydrologia, gospodarka wodna, odpływ powierzchniowy, ewapotranspiracja, bilans wodny, modelowanie w ekohydrologii, wpływ zagospodarowania terenu na zjawiska hydrologiczne, zmiany klimatu
 • Józef Hernik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
  Zainteresowania naukowe: ochrona i kształtowanie krajobrazu, inżynieria krajobrazu, gospodarka przestrzenna obszarów wiejskich
 • Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński, Polska
  Zainteresowania naukowe: chemizm wód, cykl jonów, hydrochemia rzek górskich, jakość wód
 • Mariusz Sojka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
  Zainteresowania naukowe: hydrologia, gospodarka wodna, hydrogeochemia, systemy informacji przestrzennej, teledetekcja

REDAKTOR JĘZYKOWY (native speaker, język angielski)

Prof. Edward Sankowski


RADA NAUKOWA

 • Ahmed Mohamed Abdelsattar, Al-Azhar University, Cairo, Egypt
 • Jaroslav Antal, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia
 • Kristof Van Assche, Univeristy of Alberta, Canada
 • Ramon Batalla, University of Lleida, Spain
 • Andrzej Bogdał, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 • Paul Carling, University of Southampton, United Kingdom
 • Chen Gaiying, Beijing University of Agriculture, China
 • António Bento Gonçalves, University of Minho, Portugal
 • Ý. Tüzel Hakki, Ege Universiteti, Izmir, Turkey
 • Betty J. Harris, Univeristy of Oklahoma, USA
 • Jan Hradecký, Univerisity of Ostrava, Czech Republic
 • Jerzy Jeznach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 • Tomasz Kałuża, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 • Jan Kempiński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • Jolanta Komisarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
 • Kohji Michioku, Hosei University, Tokyo, Japan
 • Milan Lehotsky, Comenius University of Bratislava, Slovakia
 • Marcel Mindrescu, University of Suceava, Romania
 • Michele Palermo, University of Pisa, Italy
 • Andrea Petroselli, University of Tuscia, Italy
 • Fabián Rivera-Trejo, Juarez Autonomous University of Tabasco, Mexico
 • Kevin Russell, University of Wisconcin – Stevens Point, USA
 • Edward Sankowski, Univeristy of Oklahoma, USA
 • Bernard Šiška, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovakia
 • Gabriel Soto-Cortés, National Autonomous University of Mexico, Mexico
 • Xavier Úbeda, University of Barcelona, Spain
 • Zou Weisheng, Hunan University, Changsha, Chiny
 • Tomasz Tymiński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • Tymoteusz Zydroń, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska – sekretarz
 • Karol Król, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska – sekretarz ds. informatyzacji