Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Polskie uczelnie rolnicze powołują z dniem 1 października 2001 roku czasopisma naukowe, w którym publikowane będą oryginalne prace naukowe w języku polskim lub angielskim:

Kierowanie czasopismami powierza się Radzie Programowej złożonej z przedstawicieli uczelni powołujących czasopisma. Skład Rady Programowej zatwierdza Konferencja Rektorów.

Rada programowa Acta Scientiarum Polonorum

  • Jerzy Sobota (Wrocław) - przewodniczący
  • Kazimierz Banasik (Warszawa)
  • Janusz Falkowski (Olsztyn)
  • Józef Bieniek (Kraków)
  • Franciszek Kluza (Lublin)
  • Janusz Prusiński (Bydgoszcz)
  • Stanisław Socha (Siedlce)
  • Waldemar Uchman (Poznań)

Wydawcą Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus jest:

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: 12 662 51 57
tel./faks: 12 662 51 59
e-mail: wydawnictwo@ur.krakow.pl,
 
 

INFORMACJA

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus przysługuje 10 punktów.