Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 17 (4) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (4) 2018 str. 5-14 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.5
Przemysław Baran, Ryszard Murzyn, Aleksandra Meres
PROBLEM WYBORU SKUTECZNEJ METODY STABILIZACJI DRÓG NA ZABUDOWANYCH OBSZARACH OSUWISKOWYCH
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 15-22 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.15
Sławomir Bajkowski, Aneta Tymińska
UKŁAD ZWIERCIADŁA WODY NA TRAPEZOWYM PROGU PRZEPUSZCZALNYM Z OSTROKRAWĘDZIOWYM PRZELEWEM NA SKARPIE GÓRNEJ
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 23-33 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.23
Konrad Podawca, Agata Pawłat-Zawrzykraj
ANALIZA DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNO-PRZESTRZENNEJ USŁUG OŚWIATY W GMINACH POWIATU PŁOCKIEGO
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 35-44 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.35
Agata Pawłat-Zawrzykraj, Konrad Podawca
UTRZYMANIE ŁĄCZNOŚCI PRZYRODNICZEJ RANGI KRAJOWEJ I REGIONALNEJ, A POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY – NA PRZYKŁADZIE GMINY WIELISZEW
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 45-58 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.45
Grażyna Gawrońska, Krzysztof Gawroński, Dorota Dymek, Edward Sankowski, Betty Harris
WYCENA EKONOMICZNA OBSZARÓW PRZYRODNICZO CENNYCH NA PRZYKŁADZIE ROZTOCZA ŚRODKOWEGO
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 59-67 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.59
Mateusz Giszterowicz, Katarzyna Ośródka, Jan Szturc
NOWCASTING OPADU OPARTY NA ALGORYTMACH EKSTRAPOLACJI I EWOLUCJI POLA OPADU. WSTĘPNE WYNIKI
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 69-84 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.69
Marta Kiraga, Mateusz Razumnik, Zbigniew Popek, Leszek Chmielewski
WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII SKANINGU LASEROWEGO W BADANIACH UKSZTAŁTOWANIA DNA ALUWIALNEGO W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 85-95 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.85
Sebastian Kujawiak, Małgorzata Makowska, Radosław Matz
CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE PODNOŚNIKA POWIETRZNEGO
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 97-108 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.97
Roman Kuryltsiv, Józef Hernik, Nadiia Kryshenyk, Nataliya Zhydovska
REJESTR GRUNTÓW JAKO INSTRUMENT ROZWOJU ZJEDNOCZONYCH HROMAD TERYTORIALNYCH NA UKRAINIE
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 109-119 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.109
Michal Wiezik, Tomáš Lepeška, Igor Gallay, Juraj Modranský, Branislav Olah, Adela Wieziková
LASY PASTWISKOWE W ŚRODKOWEJ SŁOWACJI – ZMIERZCH TRADYCYJNEJ FORMY UŻYTKOWANIA TERENU
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 121-130 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.121
Artur Magnuszewski
ZASTOSOWANIE OBRAZÓW RADAROWYCH Z SATELITY SENTINEL 1 DO OCENY ZJAWISK LODOWYCH – NA PRZYKŁADZIE JEZIORA ZEGRZYŃSKIEGO
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 131-141 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.131
Bogusław Michalec
OKREŚLENIE WSKAŹNIKA DOPŁYWU RUMOWISKA W SYSTEMIE ODWADNIAJĄCYM
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 143-155 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.143
Adam Nowak, Leszek Książek
WPŁYW DOKŁADNOŚCI POMIARU KONFIGURACJI DNA CIEKU SONDĄ ADCP NA UKŁAD ZWIERCIADŁA WODY PRZY PRZEPŁYWIE Q1%
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 157-172 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.157
Agnieszka Operacz, Mads Grahl-Madsen
PROGRAM OCENY RZECZYWISTEGO POTENCJAŁU HYDROENERGETYCZNEGO W REGIONIE WODNYM GÓRNEJ WISŁY (POLSKA)
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 173-180 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.173
Olga Petrakovska, Mariia Mykhalova
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA GRUNTAMI W MIASTACH
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 181-193 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.181
Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski
PRÓBA ZASTOSOWANIA OPRACOWANEJ W 2015 ROKU „METODY SZACOWANIA PRZEPŁYWÓW ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE” W ZLEWNI RZEKI WIEPRZY
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 195-204 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.195
Jan Zarzycki
SPALANIE SIANA JAKO ZABIEG OCHRONY CZYNNEJ W ZACHOWANIU ROŚLINNOŚCI ŁĄK GÓRSKICH NA OBSZARACH CHRONIONYCH
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 205-222 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.205
Małgorzata Dudzińska, Barbara Prus
POTENCJAŁ UWARUNKOWAŃ PRZYRODNICZYCH A SCALENIE GRUNTÓW ROLNYCH – STUDIUM PRZYPADKÓW W WOJ. LUBELSKIM
 
Zeszyt 17 (4) 2018 str. 223-232 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.4.223
Katarzyna Szawernoga, Grzegorz Pęczkowski
BADANIA EKSPERYMENTALNE WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNYCH W PIONOWYCH SYSTEMACH ROŚLINNYCH
 

Zanleziono 19 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).