Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Najczęściej pobierane artykuły - ostatnie 30 dni

1Magdalena Wiśnios, Włodzimierz Kanownik, Andrzej Bogdał
HYDROCHEMIZM ŹRÓDEŁ W OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM
2Magdalena Malec, Sławomir Klatka, Marek Ryczek
WPŁYW ANTROPOPRESJI NA DYNAMIKĘ WZROSTU WARSTWY AKROTELMOWEJ NA TORFOWISKU WYSOKIM BALIGÓWKA W KOTLINIE ORAWSKO-NOWOTARSKIEJ
3Krzysztof Czyżyk
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE CECH NATURALNEGO ODNOWIENIA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W RĘBNI ZUPEŁNEJ
4Anna Smurzyńska, Jacek Dach, Robert Szulc
WPŁYW RÓŻNYCH TECHNOLOGII OBRÓBKI GNOJOWICY NA EMISJĘ METANU PO APLIKACJI GNOJOWICY DO GLEBY
5Krzysztof Maślanka, Ryszard Kostuch
ŚWINNA PORĘBA – DŁUGO OCZEKIWANY ZBIORNIK WODNY
6Anna Nieć, Marcin Spychała, Paweł Zawadzki, Jakub Nieć
ANALIZA CZASU WYSTĄPIENIA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI NA PRZYKŁADZIE POMIARU STĘŻENIA I ANALIZY ROZKŁADU FENOLU
7Włodzimierz Kanownik, Włodzimierz Rajda
ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI POTOKU SUDÓŁ DOMINIKAŃSKI
8Jolanta Grochowska, Mariusz Teodorowicz
OCENA MOŻLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA ZLEWNI NA JEZIORA GÓRNEJ PASŁĘKI ORAZ PODATNOŚCI TYCH JEZIOR NA DEGRADACJĘ
9Artur Szwalec, Paweł Mundała, Renata Kędzior
ZRÓŻNICOWANIE ZAWARTOŚCI Cd, Pb, Zn i Cu W LIŚCIACH TYTONIU SZLACHETNEGO (NICOTIANA TABACUM L.) UPRAWIANEGO
10Anna Roszak
ROZWIĄZYWANIE WĘZŁÓW RZECZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHU RUMOWISKA

Ogółem pobrano 4117 artykułów

Najczęściej pobierane abstrakty - ostatnie 30 dni

Ogółem:

1Jan Macuda, Tadeusz Zając, Jacek Antonkiewicz
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE GLEB W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO W JAŚLE
2Wojciech Durlak, Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski, Emilia Kostrzewa
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ORAZ STAN ZACHOWANIA HISTORYCZNEJ ALEI LIPOWEJ W DRATOWIE
3Grzegorz Durło, Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński
TERMICZNE PORY ROKU NA TERENIE KOPCIOWEJ W BESKIDZIE SĄDECKIM
4Stanisław Kostrzewa, Grzegorz Pęczkowski, Maria Strzelczyk
SPRAWNOŚĆ DRENOWANIA GLEB ORNYCH W SUDETACH ŚRODKOWYCH
5Michał Falkowski , Krystyna Nowicka-Falkowska , Aneta Adamska , Łukasz Brylak
PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 DĄBROWY CERANOWSKIE PLH140024 W ŚWIETLE GOSPODARKI LEŚNEJ
6Agata Szymańska-Pulikowska, Andrzej Kucharzewski, Lech Nowak
ZANIECZYSZCZENIE GLEB LEŚNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU METALAMI CIĘŻKIMI I SIARKĄ
7Agnieszka Policht-Latawiec, Włodzimierz Kanownik, Agnieszka Konieczna
ZMIANY PRZEWODNOŚCI ELEKTROLITYCZNEJ WŁAŚCIWEJ I STĘŻEŃ WYBRANYCH BIOGENÓW W WODZIE RZEKI ŁOSOSINA NA TERENIE MIASTA TYMBARK
8Artur Radecki-Pawlik, Jakub Wojkowski, Andrzej Wałęga, Jacek Pijanowski
ZASTOSOWANIE METOD GIS DO ANALIZY ZASOBÓW WODNYCH KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH REGIONU ZBIORNIKA WODNEGO MŚCIWOJÓW
9Arkadiusz Polewczyk, Olga Marchut-Mikołajczyk, Krzysztof B. Śmigielski
EKSTRAKCJA OLUJU NAPĘDOWEGO Z GLEBY
10Mateusz Hämmerling, Natalia Walczak, Ewelina Szałkiewicz
WYKORZYSTANIE MODELU MATEMATYCZNEGO SSIIM DO ANALIZY ROZKŁADÓW PRĘDKOŚCI: ZBIORNIK JEZIORSKO NA RZECE WARCIE

Ogółem pobrano 15478 abstraktów