Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 119–130

Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz

OCENA PRZYDATNOŚCI RÓŻNYCH GATUNKÓW ROŚLIN DO FITOREMEDIACJI GLEB ZANIECZYSZCZONYCH METALAMI CIĘŻKIMI

słowa kluczowe: topinambur, kukurydza, ślazowiec pensylwański, szarłat, konopie, metale ciężkie, pobranie, fitoremediacja
abstrakt: Rekultywację skażonych obszarów metodą fitoremediacji może ułatwić właściwy dobór gatunków roślin odpornych na metale ciężkie oraz kumulujących je w dużej ilości. Do gatunków zdolnych do pobierania szkodliwych pierwiastków i dających wysokie plony należy m.in. topinambur, kukurydza, ślazowiec pensylwański, szarłat i konopie przemysłowe. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem wymienionych roślin w latach 1997–1999 w warunkach doświadczenia wazonowego w hali wegetacyjnej miały na celu ocenienie wpływu zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi (Cd, Cu, Ni, Pb i Zn) na plon roślin oraz pobranie przez nie tych pierwiastków. Wyniki badań wskazują, że pobranie metali ciężkich przez rośliny zależy od ich gatunku i zwiększa się wraz ze wzrostem stężenia tych metali w glebie. Największą ilość kadmu i cynku odprowadza szarłat, ołowiu i niklu – ślazowiec, a miedzi – topinambur.
pub/1_1_119.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Antonkiewicz, Jacek, and Czesława Jasiewicz. "ESTIMATION OF USEFULNESS OF DIFFERENT PLANT SPECIES FOR PHYTOREMEDIATION OF SOILS CONTAMINATED WITH HEAVY METALS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 119–130.
APA (2002). ESTIMATION OF USEFULNESS OF DIFFERENT PLANT SPECIES FOR PHYTOREMEDIATION OF SOILS CONTAMINATED WITH HEAVY METALS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 119–130
ISO 690 ANTONKIEWICZ, Jacek, JASIEWICZ, Czesława. ESTIMATION OF USEFULNESS OF DIFFERENT PLANT SPECIES FOR PHYTOREMEDIATION OF SOILS CONTAMINATED WITH HEAVY METALS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 119–130.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-119.html