Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 151–155

Andrzej Kucharzewski, Lech Nowak, Agata Szymańska-Pulikowska

SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU CZ. II. ZAWARTOŚĆ ARSENU I RTĘCI W ZBOŻACH I TRAWACH

słowa kluczowe: arsen, rtęć, zboża, pszenica, żyto, trawy, Dolny Śląsk
abstrakt: W próbkach ziarna i słomy zbóż (pszenicy i żyta) oraz próbkach traw pobranych z pól uprawnych i użytków zielonych Dolnego Śląska oznaczono zawartość arsenu i rtęci. W większości badanych próbek zawartość arsenu i rtęci mieściła się w zakresie stężeń podawanych w literaturze krajowej. W wyniku badań stwierdzono, że w analizowanych próbkach zbóż oraz w próbkach traw pochodzących z podregionu legnickiego było znacznie więcej arsenu i rtęci niż w próbkach z pozostałych podregionów województwa dolnośląskiego. Spośród porównywanych roślin zdecydowanie więcej badanych pierwiastków śladowych zawierały trawy, a mniej ziarno zbóż.
pub/1_1_151.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_151.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kucharzewski, Andrzej, et al. "CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS CULTIVATED IN LOWER SILESIA. PART II. ARSENIC AND MERCURY CONTENTS OF CEREALS AND GRASSES." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 151–155.
APA (2002). CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS CULTIVATED IN LOWER SILESIA. PART II. ARSENIC AND MERCURY CONTENTS OF CEREALS AND GRASSES. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 151–155
ISO 690 KUCHARZEWSKI, Andrzej, NOWAK, Lech, SZYMAńSKA-PULIKOWSKA, Agata. CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS CULTIVATED IN LOWER SILESIA. PART II. ARSENIC AND MERCURY CONTENTS OF CEREALS AND GRASSES. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 151–155.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-151.html