Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 157–161

Lech Nowak, Andrzej Kucharzewski, Zenobiusz Dmowski, Agata Szymańska-Pulikowska

SKŁAD CHEMICZNY ROŚLIN UPRAWIANYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU. CZ. III. ZAWARTOŚĆ SIARKI W NIEKTÓRYCH OWOCACH I WARZYWACH

słowa kluczowe: zawartość siarki, owoce, jabłka, truskawki, warzywa, ogórki, kapusta, ziemniaki wczesne, marchew, Dolny Śląsk
abstrakt: Celem badań była ocena zawartości siarki w owocach i warzywach uprawianych na Dolnym Śląsku. W badaniach uwzględniono: jabłka, truskawki, kapustę, marchew, ogórki i ziemniaki wczesne. Na podstawie analizy 2347 próbek można oczekiwać, że przy obecnym stanie środowiska naturalnego w około 5,7% plonów warzyw i owoców uprawianych na Dolnym Śląsku stężenie siarki przekroczy ustalone normy. Przekroczenia są stosunkowo niewielkie i nie przekreślają przydatności tych roślin do celów spożywczych, mogą jednak, wobec pogorszenia jakości technologicznej, stwarzać utrudnienia w przechowywaniu czy dalszym przetwarzaniu produktów. Nadmierną ilość siarki najczęściej zawierała kapusta, a następnie truskawki i ogórki. Przekroczenia wartości progowych zawartości siarki znacznie częściej występują w warzywach i owocach uprawianych w podregionie wrocławskim, a rzadziej uprawianych w pozostałych podregionach województwa dolnośląskiego.
pub/1_1_157.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_157.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowak, Lech, et al. "CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS CULTIVATED IN LOWER SILESIA PART III. SULPHUR CONTENT OF SOME FRUITS AND VEGETABLES." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 157–161.
APA (2002). CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS CULTIVATED IN LOWER SILESIA PART III. SULPHUR CONTENT OF SOME FRUITS AND VEGETABLES. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 157–161
ISO 690 NOWAK, Lech, et al. CHEMICAL COMPOSITION OF PLANTS CULTIVATED IN LOWER SILESIA PART III. SULPHUR CONTENT OF SOME FRUITS AND VEGETABLES. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 157–161.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-157.html