Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 21–33

Artur Radecki-Pawlik

WPŁYW ZABUDOWY STOPNIA NA REŻIM HYDRAULICZNY POTOKU GÓRSKIEGO KASINCZANKA PODCZAS ŚREDNIEGO PRZEPŁYWU ROCZNEGO

słowa kluczowe: stopień, reżim strumienia, naprężenia styczne, moc strumienia
abstrakt: W artykule przedstawiono podstawowe parametry hydrauliczne potoku górskiego w rejonie oddziaływania stopnia: naprężenia styczne, moc strumienia, jednostkową moc strumienia oraz prędkość ścinającą. Omawiany stopień jest zbudowany na potoku Kasinczanka w polskich Karpatach. Poza parametrami hydraulicznymi badaniami objęto również rozkład średnic ziarn rumowiska dennego poniżej i powyżej obiektu. Stwierdzono, że rumowisko denne odłożone powyżej stopnia ma ziarna o znacznie mniejszej średnicy niż to zdeponowane poniżej obiektu. Naprężenia styczne oraz jednostkowa moc strumienia w rejonie stanowiska górnego stopnia były stabilne i wyrównane.
pub/1_1_21.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Radecki-Pawlik, Artur. "THE INFLUENCE OF A DROP-HYDRAULIC STRUCTURE ON THE KASINCZANKA MOUNTAIN STREAM REGIME UNDER MEAN ANNUAL FLOW." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 21–33.
APA (2002). THE INFLUENCE OF A DROP-HYDRAULIC STRUCTURE ON THE KASINCZANKA MOUNTAIN STREAM REGIME UNDER MEAN ANNUAL FLOW. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 21–33
ISO 690 RADECKI-PAWLIK, Artur. THE INFLUENCE OF A DROP-HYDRAULIC STRUCTURE ON THE KASINCZANKA MOUNTAIN STREAM REGIME UNDER MEAN ANNUAL FLOW. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 21–33.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-21.html