Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 1 (1) 2002 str. 85–94

Tomasz Kowalik

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI ODPŁYWU W DWU MIKROZLEWNIACH ROLNICZYCH NA TERENIE BESKIDU MAŁEGO

słowa kluczowe: mikrozlewnia, odpływ, opad, wskaźnik odpływu, współczynnik odpływu
abstrakt: W pracy przedstawiono miesięczne, sezonowe i roczne wskaźniki i współczynniki odpływu z dwu mikrozlewni (B i G) na terenie Beskidu Małego. W okresie badawczym średnia roczna temperatura powietrza w obiekcie była o 0,6oC wyższa od średniej z wielolecia, natomiast średnia roczna suma opadów była od średniej z wielolecia niższa o 28 mm (B) i 78 mm (G). Średni roczny odpływ z mikrozlewni B wynosił 468 mm i był o 105 mm wyższy niż w przypadku mikrozlewni G. Stanowił on 54% (B) i 44% (G) opadów rocznych w tym czasie. A zatem, mikrozlewnia B jest zasobniejsza w wodę oraz ma inne zdolności retencyjne niż mikrozlewnia G. Średnio w okresie badań w obu mikrozlewniach wartości wskaźników odpływów zimowych i letnich niewiele się różniły, ale współczynnik odpływu w półroczu zimowym w obu mikrozlewniach był ponad dwukrotnie większy niż w półroczu letnim. Wynikało to z około dwukrotnie wyższych opadów w półroczu letnim oraz mniejszego parowania w półroczu zimowym.
pub/1_1_85.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom1/zeszyt1/1_1_85.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalik, Tomasz. "INDEXES AND COEFFICIENTS OF OUTFLOW FROM TWO AGRICULTURAL MICROCATCHMENTS IN BESKID MAŁY MTS." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1.1 (2002): 85–94.
APA (2002). INDEXES AND COEFFICIENTS OF OUTFLOW FROM TWO AGRICULTURAL MICROCATCHMENTS IN BESKID MAŁY MTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 1 (1), 85–94
ISO 690 KOWALIK, Tomasz. INDEXES AND COEFFICIENTS OF OUTFLOW FROM TWO AGRICULTURAL MICROCATCHMENTS IN BESKID MAŁY MTS. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2002, 1.1: 85–94.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume1/issue1/abstract-85.html