Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 10 (1) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (1) 2011 str. 3–16
Anna Bucała, Artur Radecki-Pawlik
WPŁYW REGULACJI TECHNICZNEJ NA ZMIANY MORFOLOGII GÓRSKIEGO POTOKU: POTOK JAMNE, GORCE
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 17–32
Piotr Ilnicki, Krzysztof Górecki, Piotr Lewandowski, Mariusz Sojka, Mirosław Grzybowski, Alicja Krzemińska
CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW HYDROMORFOLOGICZNYCH CIEKÓW SZTUCZNYCH PRZY UŻYCIU METODY MHR
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 33–46
Bogusław Michalec
ZASTOSOWANIE METODY CHURCHILLA W OKREŚLENIU ZDOLNOŚCI ZBIORNIKA WODNEGO W ZESŁAWICACH DO ZATRZYMYWANIA RUMOWISKA
 
Zeszyt 10 (1) 2011 str. 47–55
Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz
CZASOWY ROZKŁAD STĘŻEŃ OZONU NISKOTROPOSFERYCZNEGO W SZCZECINIE W LATACH 2005–2007
 

Zanleziono 4 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).