Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 10 (2) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (2) 2011 str. 3–10
Piotr Bugajski, Stefan Satora
WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ ODPROWADZANYCH Z UBOJNI TRZODY CHLEWNEJ ORAZ MASARNI NA JAKOŚĆ ŚCIEKÓW DOPŁYWAJĄCYCH DO OCZYSZCZALNI
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 11–18
Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
ZRÓŻNICOWANIE FLORYSTYCZNE DOLINY RZEKI BIAŁEJ W TARNOWIE
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 19–26
Beata Fornal-Pieniak, Czesław Wysocki
WYBRANE METODY BADAŃ PRZEKSZTAŁCEŃ SZATY ROŚLINNEJ
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 27–34
Grzegorz Kaczor
WPŁYW WIOSENNYCH ROZTOPÓW ŚNIEGU NA DOPŁYW WÓD PRZYPADKOWYCH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BYTOWYCH*
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 35–46
Artur Radecki-Pawlik, Monika Wieczorek, Karol Plesiński
ZRÓŻNICOWANIE PARAMETRÓW HYDRODYNAMICZNYCH CIEKU W MIEJSCU ZDEPONOWANIA GRUBEGO RUMOSZU DRZEWNEGO
 
Zeszyt 10 (2) 2011 str. 47–56
Andrzej Wałęga, Magdalena Grzebinoga, Bartłomiej Paluszkiewicz
WYKORZYSTANIE HYDROGRAMU JEDNOSTKOWEGO SNYDERA I CLARKA DO OBLICZEŃ FAL POWODZIOWYCH W ZLEWNI WYŻYNNEJ (NA PRZYKŁADZIE RZEKI GRABINKI)
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).