Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 10 (3) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (3) 2011 str. 3–12
Marek Dąbski, Margot Dudkiewicz
ZAMEK KRÓLEWSKI W LUBLINIE – STUDIUM HISTORYCZNYCH PRZEKSZTAŁCEŃ ZIELENI
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 13–20
Margot Dudkiewicz, Łukasz Bolibok
WYBRANE ROŚLINY ENERGETYCZNE JAKO ELEMENT KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 21–30
Jolanta Grochowska, Marzena Karpienia, Renata Tandyrak*
CHEMIZM WÓD I KONCEPCJA OCHRONY JEZIORA PODDANEGO PRESJI ROLNICZEJ
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 31–38
Andrzej Gruchot, Magdalena Łojewska
WPŁYW ZAGĘSZCZENIA, WILGOTNOŚCI I PRĘDKOŚCI ŚCINANIA NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ
 
Zeszyt 10 (3) 2011 str. 39–48
Karolina Koś
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA OSADÓW DENNYCH W COFCE ZBIORNIKA CZORSZTYŃSKIEGO
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).