Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 10 (4) 2011

Spis treści:

Zeszyt 10 (4) 2011 str. 5–16
Agnieszka Hawryło, Leszek Książek, Alicja Michalik
OCENA WARUNKÓW HYDRODYNAMICZNYCH SPRZYJAJĄCYCH BYTOWANIU RYB NA ODCINKU RZEKI SKAWY
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 17–30
Leszek Książek, Andrzej Strużyński, Małgorzata Leja, Ewelina Pilch
MODELOWANIE FIZYCZNE I NUMERYCZNE PRZEPŁYWU WODY W PRZEPŁAWCE BIOLOGICZNEJ
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 31–50
Tomasz Komornicki, Janusz Miczyński, Krystyna Oleksynowa
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH OSADÓW ZBIORNIKA ROŻNOWSKIEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA ICH DO REKULTYWACJI
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 51–59
Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec
RUNO PARKÓW MIEJSKICH LUBLINA
 
Zeszyt 10 (4) 2011 str. 61–70
Ewa Trzaskowska
ZRÓŻNICOWANIE FLORYSTYCZNO—FITOSOCJOLOGICZNE TRAWNIKÓW MIEJSKICH LUBLINA
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).