Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 11 (1) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (1) 2012 str. 3–11
Sławomir Bajkowski
PRZEPUSTOWOŚĆ JAZU MŁYŃSKIEGO SIEKIERKA NA RZECE ZWOLEŃKA
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 13–22
Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
WPŁYW KASKADY ZBIORNIKÓW MAŁEJ RETENCJI SUCHEDNIÓW I REJÓW NA REDUKCJĘ FALI WEZBRANIOWEJ NA RZECE KAMIONKA
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 23–36
Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Bartosz Szeląg
WPŁYW BUDOWY TRASY EKSPRESOWEJ S7 NA ODCINKU SKARŻYSKO-KAMIENNA – WYSTĘPA NA REDUKCJĘ POJEMNOŚCI ZBIORNIKA SUCHEDNIÓW NA RZECE KAMIONKA
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 37–45
Dorota Libront
PRAKTYCZNE ASPEKTY GOSPODAROWANIA WODĄ – PRZEPŁYW NIENARUSZALNY
 
Zeszyt 11 (1) 2012 str. 47–54
Anna Roszak
ROZWIĄZYWANIE WĘZŁÓW RZECZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHU RUMOWISKA
 

Zanleziono 5 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).