Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 11 (2) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (2) 2012 str. 3–14
Wojciech Bartnik, Leszek Książek, Jacek Florek, Maciej Wyrębek, Małgorzata Leja
ANALIZA WARUNKÓW STABILNOŚCI HYDRODYNAMICZNEJ DNA W PRZEPŁAWKACH RYGLOWYCH
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 15–26
Jacek Florek
ANALIZA PARAMETRÓW RUCHU WODY NA ODCINKU UJŚCIOWYM RZEKI SKAWINKI
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 27–44
Urszula Kołodziejczyk, Anna Asani
HYDROLOGIA POJEZIERZA ANTROPOGENICZNEGO W REJONIE ŁĘKNICY (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA POLSKA)
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 45–58
Andrzej Strużyński, Leszek Książek, Jacek Florek
SCHEMATY BLOKOWE DO PROJEKTOWANIA WARUNKÓW STABILNOŚCI BIOLOGICZNEJ W PRZEPŁAWKACH
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 59–74
Bartosz Szeląg, Łukasz Bąk, Jarosław Górski
ANALIZA ROLI KASKADY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W OCHRONIE PRZECIWPOWODZIOWEJ NA PRZYKŁADZIE MIASTA KUNÓW
 
Zeszyt 11 (2) 2012 str. 75–84
Tymoteusz Zydroń, Joanna Zgoda
WPŁYW WILGOTNOŚCI NA WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE GRUNTÓW Z OBSZARU KARPACKIEGO
 

Zanleziono 6 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).