Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 11 (3) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (3) 2012 str. 3–12
Margot Dudkiewicz, Marcin Iwanek
ARCHITEKTURA PRZEDWOJENNEGO MODERNIZMU NA PRZYKŁADZIE DWORU W CIECHANKACH
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 13–20
Antoni Grzywna
ZMIANY POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WODY W PRZEKROJU MELIORACYJNYM UHNIN
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 21–28
Bogusław Michalec
WERYFIKACJA KRZYWEJ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU W PRZEKROJU WODOWSKAZOWYM IMGW NA RZECE DŁUBNI
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 29–36
Bogusław Michalec
WPŁYW ZBIORNIKÓW WODNYCH W ZESŁAWICACH NA RZECE DŁUBNI NA REDUKCJĘ FALI WEZBRANIOWEJ W LIPCU 2010 ROKU
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 37–46
Renata Tandyrak, Jolanta Grochowska, Milena Jendraszek
WSKAŹNIKI MATERII ORGANICZNEJ HOLOMIKTYCZNEGO JEZIORA WULPIŃSKIEGO
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 47–56
Barbara Wall, Beata Fornal-Pieniak
PROJEKT OGRODU PRZYDOMOWEGO W STYLU WIEJSKIM NA PODLASIU
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 57–68
Andrzej Wałęga, Edyta Drożdżal, Michał Piórecki, Radosław Radoń
WYBRANE PROBLEMY ZWIĄZANE Z MODELOWANIEM ODPŁYWU ZE ZLEWNI NIEKONTROLOWANYCH W ASPEKCIE PROJEKTOWANIA STREF ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
 
Zeszyt 11 (3) 2012 str. 69–78
Andrzej Wałęga, Agnieszka Cupak
ZASTOSOWANIE GEOMORFOKLIMATYCZNEGO CHWILOWEGO HYDROGRAMU JEDNOSTKOWEGO CLARKA DO SYMULACJI WEZBRAŃ OPADOWYCH
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).