Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 11 (4) 2012

Spis treści:

Zeszyt 11 (4) 2012 str. 5–16
Wojciech Bartnik, Leszek Książek, Maciej Wyrębek, Mateusz Strutyński
BADANIA WARUNKÓW RÓWNOWAGI HYDRODYNAMICZNEJ W PRZEPŁAWKACH DWUFUNKCYJNYCH
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 17–28
Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W ZAWIEPRZYCACH, GMINA SPICZYN
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 29–38
Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski
HISTORIA ARCHITEKTURY REZYDENCJONALNEJ LUBELSZCZYZNY I TOWARZYSZĄCA JEJ ZIELEŃ KOMPONOWANA W ŚWIETLE DAWNYCH WYDAWNICTW
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 39–48
Beata Fornal-Pieniak
WALORY KRAJOBRAZOWE DOLINY RZEKI BIAŁEJ W TARNOWIE I WSKAZANIA DO JEJ KSZTAŁTOWANIA DLA POTRZEB TURYSTYKI
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 49–60
Karolina Koś, Eugeniusz Zawisza
OCENA PRZYDATNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA RZESZOWSKIEGO DO BUDOWY USZCZELNIEŃ W SKŁADOWISKACH ODPADÓW KOMUNALNYCH
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 61–70
Bogusław Michalec
WYZNACZENIE KRZYWEJ NATĘŻENIA PRZEPŁYWU DLA PRZEKROJU ZLOKALIZOWANEGO W STREFIE ODDZIAŁYWANIA SPIĘTRZENIA PRZEPŁYWÓW NISKICH
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 71–82
Bogusław Michalec, Tomasz Suwaj
OCENA STANU TECHNICZNEGO JAZU ZBIORNIKÓW WODNYCH W ZESŁAWICACH NA RZECE DŁUBNI
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 83–90
Bogusław Michalec
OKREŚLENIE PRZYCZYNY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO TERENÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STREFIE ODDZIAŁYWANIA STOPNIA WODNEGO ŁĄCZANY
 
Zeszyt 11 (4) 2012 str. 91–101
Jan Zarzycki, Ewelina Zając
RÓŻNORODNOŚĆ GATUNKOWA ROŚLINNOŚCI NA OBSZARACH POPRZEMYSŁOWYCH – PRZYKŁAD SKŁADOWISKA ODPADÓW POSODOWYCH
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).