Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 12 (4) 2013

Spis treści:

Zeszyt 12 (4) 2013 str. 5–14
Dawid Bedla, Karol Król
Zastosowanie aplikacji interaktywnych w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie roślinności brzegowej zbiornika bonar, gmina czernichów
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 15–23
Margot Dudkiewicz
Koncepcja rewaloryzacji zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w krzesimowie, gmina mełgiew
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 25–34
Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski
Drzewa i krzewy ogrodu dworskiego w jaszczowie, gmina milejów
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 35–48
Beata Fornal-Pieniak, Karolina Kuszlis-Mielniczuk
Trendy w projektowaniu parków miejskich w krajach europejskich
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 49–54
Beata Fornal-Pieniak, Marcin Ollik, Ewa Zaraś-Januszkiewicz
Zróżnicowanie flory wzdłuż wybranych szlaków turystycznych w ciężkowicko-rożnowskim parku krajobrazowym
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 55–65
Andrzej Gruchot
Opory tarcia na kontakcie mieszanina popiołowo-żużlowa a geowłóknina
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 67–73
Antoni Grzywna
Przekształcenia sieci hydrograficznej zlewni stawów sosnowickich
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 75–83
Bogusław Michalec, Marek Tarnawski, Agata Majerczyk, Tomasz Koniarz, Katarzyna Wachulec
Wyznaczenie bezwymiarowego wskaźnika dopływu rumowiska
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 85–94
Agnieszka Rutkowska
Metody statystyczne badania trendu w niesezonowych szeregach hydrologicznych
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 95–106
Sylwester Smolik
Opis zróżnicowania uśrednionych miesięcznych opadów w warszawie i zakopanem
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 107–118
Tymoteusz Zydroń, Piotr Demczuk
Analiza ruchów masowych wywołanych ulewnym opadem na przykładzie osuwisk w owczarach koło gorlic
 
Zeszyt 12 (4) 2013 str. 119–130
Tymoteusz Zydroń, Beata Gadowska
Wytrzymałość na ścinanie gruntów nienasyconych w świetle badań laboratoryjnych oraz modeli empirycznych
 

Zanleziono 12 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).