Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 13 (1) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (1) 2014 str. 3–18
Ryszard Czajkowski, Witold Dziedzic, Ryszard Kostuch, Krzysztof Maślanka
OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA ZREKULTYWOWANYCH I ZAGOSPODAROWANYCH TERENACH KOPALNI SIARKI „JEZIÓRKO”
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 19–30
Margot Dudkiewicz
RYS HISTORYCZNY I INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ALEI LIPOWEJ W NADRYBIU, GMINA PUCHACZÓW
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 31–44
Grażyna Gawrońska, Agnieszka Policht-Latawiec
OCENA PROCEDURY WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 45–54
Andrzej Gruchot, Eugeniusz Zawisza
ANALIZA PRZYCZYN ZAWILGOCENIA PODZIEMNEJ CZĘŚCI BUDYNKU „DWOREK” UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 55–66
Andrzej Gruchot, Eugeniusz Zawisza
OCENA NOŚNOŚCI PODŁOŻA „BUDYNKU INWENTARSKIEGO” I „SPICHLERZA” UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE W ASPEKCIE PLANOWANYCH PRAC REKONSTRUKCYJNO-ADAPTACYJNYCH
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 67–80
Tomasz Kałuża, Artur Radecki-Pawlik
WPŁYW GRUBEGO I DROBNEGO RUMOSZU ROŚLINNEGO NA HYDRODYNAMIKĘ KORYT RZECZNYCH
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 81–95
Małgorzata Z. Wilczkiewicz
ŚWIĄTYNIE ABU SIMBEL (EGIPT) I ICH RELOKACJA JAKO PRZYKŁAD AGRESYWNEJ METODY WYKORZYSTANEJ W PROCESIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTURY
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 97–109
Ewa Mariola Zaraś-Januszkiewicz, Beata Fornal-Pieniak, Barbara Żarska
UKŁAD ZAGRODY HOLENDERSKIEJ NA PRZYKŁADZIE ŚRODKOWEGO MAZOWSZA
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 111–121
Eugeniusz Zawisza, Anna Blak
WPŁYW NAWODNIENIA NA ŚCIŚLIWOŚĆ ODPADÓW POWĘGLOWYCH I ICH MIESZANEK Z POPIOŁEM LOTNYM
 
Zeszyt 13 (1) 2014 str. 123–134
Tymoteusz Zydroń, Damian Durałek
UWARUNKOWANIA STATECZNOŚCI POKRYW STOKOWYCH NA PRZYKŁADZIE ZBOCZA Z OKOLIC MIEJSCOWOŚCI PŁAWNA K. CIĘŻKOWIC (POGÓRZE CIĘŻKOWICKIE)
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).