Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 13 (2) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (2) 2014 str. 3–9
Beata Fornal-Pieniak, Barbara Żarska
METODY WALORYZACJI KRAJOBRAZOWEJ NA POTRZEBY TURYSTYKI I REKREACJI
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 11–22
Andrzej Gruchot, Eugeniusz Zawisza
PRZYCZYNY NADMIERNEGO ZAWILGOCENIA WYBIEGU DLA KONI STACJI DOŚWIADCZALNEJ UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIEORAZ KONCEPCJA JEGO OSUSZENIA I STABILIZACJI
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 23–37
Wiesław Kowalski
O TEMPERATURZE ŚREDNIEJ W STUDIACH KLIMATOLOGICZNYCH I AGRONOMICZNYCH
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 39–49
Wiesław Kowalski
FIZYCZNA I MATEMATYCZNA WAŻKOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚCI POMIARU TEMPERATURYW INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 51–58
Roman Kuryltsiv, Józef Hernik
ZARZĄDZANIE UŻYTKOWANIEM GRUNTÓWNA UKRAINIE: OGRANICZENIA I PRAWNE REGULACJE PODZIAŁU NA STREFY
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 59–67
Maria Nawieśniak, Mateusz Strutyński, Józef Hernik
POTRZEBA WYKORZYSTANIA HISTORYCZNYCH DANYCH W ASPEKCIE WYZNACZANIA WARUNKÓW REFERENCYJNYCH RZEK I POTOKÓW
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 69–79
Tymoteusz Zydroń
BADANIA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH GRUNTÓW Z OKOLIC GDOWA
 
Zeszyt 13 (2) 2014 str. 81–93
Tymoteusz Zydroń, Andrzej Wałęga, Witold Bochenek
ZASTOSOWANIE WYBRANYCH MODELI HYDROLOGICZNYCH DO OKREŚLANIA WIELKOŚCI SPŁYWU POWIERZCHNIOWEGO
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).