Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 13 (3) 2014

Spis treści:

Zeszyt 13 (3) 2014 str. 3–9
Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies, Ewa Grela
PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA SIEDLISKA WIEJSKIEGO NA POŁUDNIOWYM MAZOWSZU
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 11–19
Piotr Freiwald, Robert Patorski, Krzysztof Witek
CYKLE HYDROGEOLOGICZNE W ŚWIETLE BADAŃ MONITORINGOWYCH W KARPATACH
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 21–30
Grażyna Gawrońska, Krzysztof Gawroński, Tomasz Salata
SZACUNEK POTENCJALNYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH ENERGII BIOMASY DREWNA WIERZBY ENERGETYCZNEJ W GMINIE SKAŁA W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 31–42
Izabela Godyń, Wojciech Indyk, Adam Jarząbek
BUDOWA I ZASTOSOWANIE MODELI BILANSOWYCH DLA POTRZEB ZLEWNIOWEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI WODNYMI (NA PRZYKŁADZIE RZEKI SKAWY)
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 43–54
Andrzej Gruchot, Eugeniusz Zawisza
WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU D UNIWERSYTETU ROLNICZEGO PRZY UL. BALICKIEJ 116 W KRAKOWIE
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 55–67
Józef Hernik, Andrzej Bielak, Elżbieta Ulman, Michał Bojar
OCENA SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU NATURA 2000 TORFOWISKO WIELKIE BŁOTO W SZAROWIE (GMINA KŁAJ) W ZMIENIAJĄCYCH SIĘ WARUNKACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 69–78
Władysława Morzyniec, Bogusława Kwoczyńska
RYNEK NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W PIENIŃSKIM PARKU NARODOWYM
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 79–90
Zbigniew Siejka
SZYBKIE POZYSKIWANIE PRECYZYJNYCH I WIARYGODNYCH INFORMACJI GEODEZYJNYCH W CZASIE RZECZYWISTYM NA POTRZEBY INŻYNIERII ŚRODOWISKA
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 91–99
Marta Szkaradkiewicz, Jan Kazak, Katarzyna Sabura, Jerzy Oleszek
USŁUGI EKOSYSTEMÓW JEZIORNYCH – KLASYFIKACJA, WALORYZACJA, ZASTOSOWANIA
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 101–114
Weronika Wójcik, Zbigniew Mucha, Agnieszka Generowicz
WYBÓR WARIANTU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA ŚCIEKÓW Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY DECYZYJNEJ NA PRZYKŁADZIE WIEJSKICH JEDNOSTEK OSADNICZYCH
 
Zeszyt 13 (3) 2014 str. 115–124
Maria Zygmunt, Pelagia Biłka
ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAZIEMNEGO SKANINGU LASEROWEGO W KONTROLI I OCENIE STANU TECHNICZNEGO BUDOWLI PIĘTRZĄCYCH WODĘ
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).