Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 14 (1) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (1) 2015 str. 3–14 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.3
Jiří Ciml, Jiří Pečenka, Jana Moravcová, Petr Lechner, Jan Kalíšek
WPŁYW UŻYTKOWANIA TERENU NA ODPŁYW FOSFORU CAŁKOWITEGO W WYBRANYCH ZLEWNIACH
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 15–25 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.15
Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski, Wojciech Durlak
DENDROFLORA ZABYTKOWEGO PARKU W KIJANACH
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 27–33 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.27
Wojciech Durlak, Margot Dudkiewicz, Marek Dąbski, Emilia Kostrzewa
INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ORAZ STAN ZACHOWANIA HISTORYCZNEJ ALEI LIPOWEJ W DRATOWIE
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 35–46 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.35
Beata Fornal-Pieniak, Agata Gizińska
ZNACZENIE I ZASADY KSZTAŁTOWANIA RUNA W PARKACH HISTORYCZNYCH
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 47–56 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.47
Natalia Krystyna Gietka
DOŚWIADCZALNA ANALIZA WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW LOKALNYCH NA KOLANKACH W SYSTEMACH PRZEWODÓW WIELOWARSTWOWYCH
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 57–73 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.57
Jozef Gocál, Peter Krušinský, Eva Capková, Miloš Kekeliak
ANALIZA HISTORYCZNEGO WIĄZANIA DACHOWEGO WE WSI BELÁ DULICE
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 75–84 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.75
Jakub Hakiel
ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POZIOMU MORZA NA PRZEBIEG WEZBRAŃ W NADMORSKICH CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA PRZYKŁADZIE POTOKU STRZYŻA W GDAŃSKU
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 85–97 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.85
Miroslava Jarabicová, Mária Pásztorová, Peter Minarič, Jana Skalová
WPŁYW ZMIANY KLIMATU NA PROCES PAROWANIA TERENOWEGO W OBSZARZE POIPLIE
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 99–114 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.99
Łukasz Kaczmarek
WIELOKRYTERIALNA OCENA RÓŻNYCH WARIANTÓW LOKALIZACJI UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZĘSTOCHOWIE
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 115–123 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.115
Sławomir Klatka, Magdalena Malec, Marek Ryczek, Krzysztof Boroń
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO „RUCH BORYNIA” NA GOSPODARKĘ WODNĄ WYBRANYCH GLEB OBSZARU GÓRNICZEGO
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 125–133 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.125
Mária Leitmanová, Jaroslav Bažík, Zlatica Muchová
NOWE METODy GROMADZENIA DANyCH PRZESTRZENNyCH W RAMACH PROJEKTu KONSOLIDACJI GRuNTÓW
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 135–147 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.135
Leszek Lewicki
WSTĘPNA OCENA PRZEPUSTOWOŚCI KORYTA CIEKU MIEJSKIEGO W WARUNKACH SILNEJ ANTROPOPRESJI
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 149–160 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.149
Magdalena Malec, Sławomir Klatka, Marek Ryczek
WPŁYW ANTROPOPRESJI NA DYNAMIKĘ WZROSTU WARSTWY AKROTELMOWEJ NA TORFOWISKU WYSOKIM BALIGÓWKA W KOTLINIE ORAWSKO-NOWOTARSKIEJ
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 161–168 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.161
Krzysztof Maślanka, Ryszard Kostuch
ŚWINNA PORĘBA – DŁUGO OCZEKIWANY ZBIORNIK WODNY
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 169–178 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.169
Edyta Nowicka, Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko
ZMIANY POZIOMÓW WÓD GRUNTOWYCH W DOLINIE RZEKI ODRY PONIŻEJ STOPNIA WODNEGO W BRZEGU DOLNYM W OKRESIE 1971–2012
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 179–188 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.179
Anna Sosnowska
WPŁYW RAFY ŻOLIBORSKIEJ NA WARUNKI PRZEPŁYWU NA ŚRÓDMIEJSKIM ODCINKU WISŁY W WARSZAWIE (KM 508–518)
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 189–199 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.189
Janusz Urbański
EKSPERYMENTALNE BADANIA WPŁYWU SZYKAN NA DŁUGOŚĆ ODSKOKU HYDRAULICZNEGO
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 201–212 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.201
Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz
NIEPEWNOŚĆ SZACOWANIA ROCZNEGO DOPŁYWU RUMOWISKA DO ZBIORNIKA STARE MIASTO NA PODSTAWIE WZORÓW EMPIRYCZNYCH
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 213–221 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.213
Karol Witkowski
EWOLUCJA KORYTA DOLNEJ SKAWY W ŚWIETLE ZABUDOWY HYDROTECHNICZNEJ
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 223–228 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.223
Karol Witkowski, Grzegorz Wysmołek
INICJALNE STADIUM ROZWOJU KORYTA WIELONURTOWEGO SKAWY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
 
Zeszyt 14 (1) 2015 str. 229–240 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.1.229
Tomasz Kolerski
STABILIZACJA POKRYWY LODOWEJ POPRZEZ REDUKCJĘ ODPŁYWU ZE ZBIORNIKA WŁOCŁAWEK
 

Zanleziono 21 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).