Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 14 (2) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (2) 2015 str. 3–16 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.3
Maryam I.S. Alkurdi, Jan Supuka
OCENA WYTRZYMAŁOŚCI CUPRESSUS SEMPERVIRENS L. NA PODSTAWIE ZAWARTOŚCI WĘGLOWODANÓW I BARWNIKÓW W LIŚCIACH
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 17–24 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.17
Stanisław Bacior, Wiesław Nawrocki, Zbigniew Piasek
GEORADAROWA OCENA KONSTRUKCJI NASYPÓW DROGOWYCH
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 25–38 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.25
Robert Banasiak, Marcin Krzyżanowski
OCENA REŻIMU MORFOLOGICZNEGO I OPORÓW RUCHU PODCZAS WEZBRAŃ W ODRZE ŚRODKOWEJ
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 39–55 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.39
Michał Falkowski , Krystyna Nowicka-Falkowska , Aneta Adamska , Łukasz Brylak
PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 DĄBROWY CERANOWSKIE PLH140024 W ŚWIETLE GOSPODARKI LEŚNEJ
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 57–64 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.57
Tomáš Galia, Václav Škarpich
PRZEPŁYWY BRZEGOWE NA STROMYCH TERENACH GÓRNYCH BIEGÓW RZEK FLISZU KARPACKIEGO
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 65–79 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.65
Grażyna Gawrońska, Sabina Ostrowiak
WERYFIKACJA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KOPALNI PIASKU WYDMOWEGO „WILCZA WOLA” W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 81–92 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.81
Mateusz Hämmerling, Natalia Walczak, Ewelina Szałkiewicz
WYKORZYSTANIE MODELU MATEMATYCZNEGO SSIIM DO ANALIZY ROZKŁADÓW PRĘDKOŚCI: ZBIORNIK JEZIORSKO NA RZECE WARCIE
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 93–101 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.93
Peter Ivan
OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA WODNEGO W RZECE NITRICA
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 103–110 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.103
Bogdan Jankowicz
OBRAZOWANIA NISKOPUŁAPOWE W BADANIACH KRAJOBRAZU
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 111–123 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.111
Karol Król
FUNKCJA WITRYN INTERNETOWYCH GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH WEDŁUG MODELU WDROŻENIA TECHNOLOGII INTERNETOWEJ SMWTI
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 125–136 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.125
Andrzej Mączałowski
WSTĘPNE SZACOWANIE WPŁYWU RETENCJI POLDEROWEJ NA OBNIŻENIE RYZYKA POWODZI
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 137–154 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.137
Alicja Michalik, Michalina Kotowicz-Mańko, Karol Plesiński
OKREŚLENIE TYPÓW SIEDLISK W ASPEKCIE HYDRAULICZNYM METODĄ MEM NA WYBRANYM ODCINKU RZEKI WISŁOKI
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 155–163 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.155
Jozefína Pokrývková, Jakub Fuska
WERYFIKACJA POŚREDNIEJ OCENY OBCIĄŻENIA ŚRODOWISKA ZANIECZYSZCZENIAMI ANTROPOGENICZNYMI
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 165–173 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.165
Arkadiusz Polewczyk, Olga Marchut-Mikołajczyk, Krzysztof B. Śmigielski
EKSTRAKCJA OLUJU NAPĘDOWEGO Z GLEBY
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 175–184 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.175
Agnieszka Policht-Latawiec, Włodzimierz Kanownik, Agnieszka Konieczna
ZMIANY PRZEWODNOŚCI ELEKTROLITYCZNEJ WŁAŚCIWEJ I STĘŻEŃ WYBRANYCH BIOGENÓW W WODZIE RZEKI ŁOSOSINA NA TERENIE MIASTA TYMBARK
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 185–194 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.185
Lenka Szomorová, Peter Halaj
SYMULACJA LICZBOWA W STRUMIENIU MAŁA NITRA PRZY UŻYCIU MODELU 1D
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 195–207 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.195
Wojciech Szpakowski
PRZEPUSTOWOŚĆ HYDRAULICZNA PRZEPUSTU KOŁOWEGO W WARUNKACH NIEZATOPIONEGO WLOTU
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 209–216 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.209
Andrej Tárník, Dušan Igaz
UJĘCIE ILOŚCIOWE MAGAZYNOWANIA WODY W GLEBIE DLA ROŚLIN W DORZECZU RZEKI NITRY
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 217–229 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.217
Attila Tóth, Ľubica Feriancová
KRAJOBRAZY ROLNICZE W ŚRODOWISKU MIEJSKIM NA PRZYKŁADZIE ChRIStChURCh, NOWA ZELANDIA
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 231–241 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.231
Tymoteusz Zydroń, Maria Gryboś, Marcin Kubiś, Elżbieta Hobot, Anna Janus
WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNE ŁUPKÓW PSTRYCH Z OKOLIC SZYMBARKU KOŁO GORLIC
 
Zeszyt 14 (2) 2015 str. 243–251 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.2.243
Wioletta Żarnowiec
PAROWANIE WODY ZE ZRASZANEGO DACHU BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO
 

Zanleziono 21 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).