Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 14 (4) 2015

Spis treści:

Zeszyt 14 (4) 2015 str. 5–14 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.5
Jaroslav Antal, Lucia Maderková, Ján Čimo, Katarína Drgoňová
ANALIZY METOD OBLICZENIOWYCH OKREŚLAJACYCH EROZYJNOŚĆ DESZCZOWĄ DLA REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 15–28 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.15
Mateusz Hämmerling, Marcin Spychała
WYKORZYSTANIE WIELOKRYTERIALNEJ METODY PODEJMOWANIA DECYZJI (AHP) DO WYBORU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z ODPROWADZANIEM ŚCIEKÓW DO GRUNTU
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 29–39 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.29
Tomasz Kałuża
WPŁYW ZACIENIENIA PRZEZ DRZEWA I KRZEWY NA ZMIANY WARUNKÓW PRZEPŁYWU W KORYCIE RZEKI NIZINNEJ
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 41–48 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.41
Karol Król
KALKULACJA KOSZTÓW WYKONANIA ORAZ PROMOCJI STRONY INTERNETOWEJ GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 49–59 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.49
Karol Król
OCENA WYBRANYCH TECHNIK TWORZENIA INTERAKTYWNYCH MAP LOKALIZACJI OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 61–73 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.61
Karol Król
TWORZENIE STATYCZNYCH MAP OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY PARAMETRYZACJI ADRESU ZASOBU SIECIOWEGO – ANALIZA PORÓWNAWCZA
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 75–84 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.75
Anna Nieć, Marcin Spychała, Paweł Zawadzki, Jakub Nieć
ANALIZA CZASU WYSTĄPIENIA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI NA PRZYKŁADZIE POMIARU STĘŻENIA I ANALIZY ROZKŁADU FENOLU
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 85–94 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.85
Jan Pawełek, Tomasz Bergel, Olga Woyciechowska
ZMIENNOŚĆ ZUŻYCIA WODY W GOSPODARSTWACH WIEJSKICH W OKRESIE WIELOLECIA
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 95–107 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.95
Bartosz Radecki-Pawlik, Artur Radecki-Pawlik
WYZNACZENIE BEZWYMIAROWEJ WARTOŚCI PARAMETRU POCZĄTKU RUCHU RUMOWISKA WLECZONEGO (NAPRĘŻEŃ STYCZNYCH) ZA POMOCĄ WYBRANYCH FORMUŁ EMPIRYCZNYCH
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 109–133 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.109
Artur Radecki-Pawlik, Jakub Wojkowski, Andrzej Wałęga, Jacek Pijanowski
ZASTOSOWANIE METOD GIS DO ANALIZY ZASOBÓW WODNYCH KRAJOBRAZÓW KULTUROWYCH REGIONU ZBIORNIKA WODNEGO MŚCIWOJÓW
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 135–140 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.135
Taltakov Ilyas
RZEKA SYR DARYA – NOWA KATASTROFA EKOLOGICZNA W AZJI
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 141–155 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.141
Tymoteusz Zydroń, Mariusz Cholewa, Piotr Demczuk
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH A STATECZNOŚĆ SKARP SKŁADOWISK
 
Zeszyt 14 (4) 2015 str. 157–168 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.157
Tymoteusz Zydroń, Karolina Kalita-Kuźnia, Maria Gryboś, Joanna Marcinkowska
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI GEOTECHNICZNYCH UTWORÓW POKRYW STOKOWYCH Z DOLINY POTOKU SIARKI W OKOLICACH MIEJSCOWOŚCI SIARY I OWCZARY KOŁO GORLIC
 

Zanleziono 13 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).