Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 15 (1) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (1) 2016 str. 3-17 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.3
Tomasz Noszczyk, Józef Hernik
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 19-34 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.19
Marcin Spychała
Skuteczność filtrów włókninowych do oczyszczania ścieków w warunkach stałego poziomu piętrzenia
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 35-47 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.35
Aneta Bylak, Magdalena Wójcik
Reakcje bezkręgowców bentosowych na akumulację drobnoziarnistego osadu w potoku górskim
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 49-58 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.49
Dominika Ciaranek
Krótkoterminowe zmiany maksymalnej temperatury powietrza w półroczu chłodnym w Polsce
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 59-67 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.59
Marek Dąbski, Margot Dudkiewicz, Ewelina Kozorys, Mariusz Szmagara
Przekształcenia kompozycji, dendroflora i stan ochrony zespołu pałacowo-parkowego w Orłowie Murowanym (województwo lubelskie )
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 69-80 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.69
Grażyna Gawrońska, Krzysztof Gawroński
Metoda szacunku potencjalnych efektów ekologicznych pozyskania energii biomasy słomy
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 81-89 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.81
Antoni Grzywna
Zanikanie powierzchni torfowiska na odwodnionych użytkach zielonych Polesia Lubelskiego
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 91-101 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.91
Ryszard Kostuch, Paweł Mundała, Artur Szwalec, Renata Kędzior
Wpływ składowiska odpadów paleniskowych elektrowni CEZ Skawina sa na skład florystyczny zbiorowisk roślinnych zasiedlających tereny przyległe
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 103-111 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.103
Dorota Matuszko, Daniel Celiński-Mysław
Warunki solarne krakowa i możliwości ich wykorzystania w helioenergetyce
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 113-124 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.113
Bogusław Michalec, Andrzej Wałęga, Agnieszka Cupak, Andrzej Michalec, Anna Połoska-Wróbel
Wyznaczenie krzywej natężenia przepływu w przekroju cofki zbiorników wodnych w Zesławicach
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 125-137 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.125
Krystyna Pudelska, Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Marzena Parzymies
Ranga dawnych i współczesnych ogrodów terapeutycznych
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 139-150 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.139
Tymoteusz Zydroń
Ocena właściwości wytrzymałościowych gruntów z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie jednego z osuwisk na zboczu wiatrówki (Beskid Niski)
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 151-163 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.151
Tymoteusz Zydroń, Paweł Miętus
Wytrzymałość na ścinanie gruntów nienasyconych na przykładzie utworów zwietrzelinowych z okolic Gorlic
 
Zeszyt 15 (1) 2016 str. 165-177 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.1.165
Tymoteusz Zydroń, Tomasz Zaleski, Dominika Janik
Wpływ wilgotności i prędkości ścinania na wytrzymałości na ścinanie gruntów pylastych z okolic Kotliny Sądeckiej
 

Zanleziono 14 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).