Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 15 (2) 2016

Spis treści:

Zeszyt 15 (2) 2016 str. 3-11 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.3
Piotr Bugajski, Krzysztof Chmielowski, Grzegorz Kaczor
Wpływ wielkości dopływu wód opadowych na skład ścieków surowych w małym systemie kanalizacyjnym
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 13-26 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.13
Marta Cebulska
Niedobory opadów atmosferycznych w okresie wegetacyjnym w zlewni małej wisły (1984–2013)
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 27-39 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.27
Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling
Wybór najskuteczniejszej metody rekultywacji zbiorników wodnych z wykorzystaniem metody AHP
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 41-53 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.41
Wiktoria Czech, Karol Plesiński, Artur Radecki-Pawlik, Bartosz Radecki-Pawlik
Przepływ korytotwórczy – zarys teorii i przykład obliczeniowy ze zlewni rzeki Raby
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 55-64 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.55
Marek Dąbski, Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Justyna Salasa
Rys historyczny i analiza dendrologiczna zespołu pałacowego Podzamcze w Bychawie
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 65-81 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.65
Grażyna Gawrońska, Krzysztof Giża
Analiza i ocena jakości konsultacji społecznych na przykładzie budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Tarnowie
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 83-92 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.83
Katarzyna Kamińska, Mariusz Cholewa, Michał Stanisławski
Ściśliwość odpadów powęglowych i ich mieszanek z popiołami lotnymi
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 93-103 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.93
Przemysław Mager, Małgorzata Kępińska-Kasprzak
Pojawy fenologiczne w 2014 roku w trzebawiu koło poznania na tle wcześniejszych obserwacji fitofenologicznych na obszarze środkowej Wielkopolski
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 105-116 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.105
Małgorzata Makowska, Ewa Maciejewska
Wpływ czasu napowietrzania na pracę reaktora SBR i SBBR
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 117-125 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.117
Marcin Siłuch, Agnieszka Dąbrowska, Krzysztof Bartoszek
Początek okresu wegetacyjnego określany na podstawie danych meteorologicznych, teledetekcyjnych i pojawów fenologicznych leszczyny pospolitej
 
Zeszyt 15 (2) 2016 str. 127-139 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2016.15.2.127
Agnieszka Sulikowska, Agnieszka Wypych, Zbigniew Ustrnul, Danuta Czekierda
Zmienność zasobów termicznych w Polsce w aspekcie obserwowanych zmian klimatu
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).