Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 107-126

Karol Plesiński1, Adrian Marek1, Fryderyk Skalicz1, Artur Radecki-Pawlik2

1 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2
Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

WYKORZYSTANIE MODELU KOMPUTEROWEGO BASEGRAIN DO ANALIZY SKŁADU GRANULOMETRYCZNEGO RUMOWISKA WLECZONEGO POTOKU PONIKIEWKA METODĄ FOTOGRAFICZNĄ

słowa kluczowe: metoda fotograficzna, skład granulometryczny, model BaseGRAIN, rumowisko denne, potok Ponikiewka
abstrakt:

W pracy przedstawiono analizę składu granulometrycznego rumowiska wleczonego przeprowadzoną metodą fotograficzną. Zdjęcia materiału dennego wykonane w terenie zostały przeanalizowane zarówno przez model BaseGRAIN, jak i manualnie. Uzyskane w ten sposób osie otoczaków zostały poddane dalszej obróbce, która polegała na określeniu procentowej powierzchni zajmowanej przez poszczególne frakcje otoczaków oraz procentowej wadze zastępczej zajmowanej przez poszczególne frakcje. Porównanie metody komputerowej oraz manualnej pozwoliło określić efektywność modelu BaseGRAIN oraz wyznaczyć wielkość błędu.

pub/16_1_107.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_107.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.107

Zapis do cytowania:

MLA Plesiński, Karol, et al. "ON USING BASEGRAIN COMPUTER MODEL FOR GRAIN SIZE BED LOAD ANALYSIS ON PONIKIEWKA STREAM: A PHOTOGRAPHIC METHOD APPLICATION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 107-126. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.107
APA (2017). ON USING BASEGRAIN COMPUTER MODEL FOR GRAIN SIZE BED LOAD ANALYSIS ON PONIKIEWKA STREAM: A PHOTOGRAPHIC METHOD APPLICATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 107-126 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.107
ISO 690 PLESIńSKI, Karol, et al. ON USING BASEGRAIN COMPUTER MODEL FOR GRAIN SIZE BED LOAD ANALYSIS ON PONIKIEWKA STREAM: A PHOTOGRAPHIC METHOD APPLICATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 107-126. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.107
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-107.html