Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 127-147

Bartosz Radecki-Pawlik1, Artur Radecki-Pawlik1,2, Karol Plesiński2, Krzysztof Kukuła3, Aneta Bylak3

1 Politechnika Krakowska
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
3
Uniwersytet Rzeszowski

WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACYJNE BYSTRZY O ZWIĘKSZONEJ SZORSTKOŚCI (STOPNI-RAMP) W ASPEKCIE ICH PROJEKTOWANIA I FUNKCJONALNOŚCI BIOLOGICZNEJ

słowa kluczowe: bystrze o zwiększonej szorstkości, eksploatacja budowli wodnej, erozja, potok górski
abstrakt:

W pracy przedstawiono wybrane problemy budowy i eksploatacji bystrzy o zwiększonej szorstkości zwanych inaczej stopniami-rampami, skupiając się głównie na trzech obszarach tematycznych: stanowisku górnym bystrza, stanowisku dolnym bystrza, płycie spadowej z głazami oraz gurtach obiektu. Podano wnioski co do prawidłowego projektowania bystrzy, jak i przykłady z praktyki inżyniersko-wykonawczej oraz badań. Zwrócono uwagę na możliwości zasiedlenia bystrza przez bezkręgowce wodne, a także na konieczność zapewnia w projekcie ciągłości ekologicznej w niskich stanach wody.

pub/16_1_127.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_127.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.127

Zapis do cytowania:

MLA Radecki-Pawlik, Bartosz, et al. "ON SOME CHOSEN EXPLOITATION PROBLEMS AND BIOLOGICAL FUNCTIONALITY OF INTERLOCKED CARPET BLOCK RAMS ." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 127-147. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.127
APA (2017). ON SOME CHOSEN EXPLOITATION PROBLEMS AND BIOLOGICAL FUNCTIONALITY OF INTERLOCKED CARPET BLOCK RAMS . Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 127-147 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.127
ISO 690 RADECKI-PAWLIK, Bartosz, et al. ON SOME CHOSEN EXPLOITATION PROBLEMS AND BIOLOGICAL FUNCTIONALITY OF INTERLOCKED CARPET BLOCK RAMS . Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 127-147. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.127
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-127.html