Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 149-159

Artur Radecki-Pawlik1,2, Karol Plesiński2, Bartosz Radecki-Pawlik1

1 Politechnika Krakowska
2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ROZKŁAD PRĘDKOŚCI ORAZ NAPRĘŻEŃ STYCZNYCH W KOMORACH PRZEPŁAWKI TYPU WIELKO-KOMOROWEGO

słowa kluczowe: przepławka, potok górski, naprężenia styczne, prędkości przepływu, potok Wierchomla
abstrakt:

W pracy przeanalizowano rozkład prędkości i sił w postaci naprężeń stycznych działających w komorach przepławki dla ryb. Do analizy wybrano dobrze działającą przepławkę wielko-komorowa skonstruowaną na potoku Wierchomlanka w miejscowości Wierchomla. Przepławka ta, o wymiarach komór 2,40 x 4,80 m, podczas stanów średnich i niskich umożliwia bezproblemową migrację różnym gatunkom ryb w górę strumienia, a we wnętrzu jej komór ryby znajdują miejsce na odpoczynek przed podjęciem kolejnego przejścia z komory do komory. Praca jest adresowana do inżynierów środowiska, projektantów budownictwa wodnego oraz ekologów pracujących z potokami górskimi.

pub/16_1_149.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_149.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.149

Zapis do cytowania:

MLA Radecki-Pawlik, Artur, et al. "DISTRIBUTION OF WATER VELOCITIES AND SHEAR STRESSES IN FISH PASS CHAMBERS ." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 149-159. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.149
APA (2017). DISTRIBUTION OF WATER VELOCITIES AND SHEAR STRESSES IN FISH PASS CHAMBERS . Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 149-159 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.149
ISO 690 RADECKI-PAWLIK, Artur, et al. DISTRIBUTION OF WATER VELOCITIES AND SHEAR STRESSES IN FISH PASS CHAMBERS . Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 149-159. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.149
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-149.html