Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 187-207

Andrzej Wałęga1, Agnieszka Cupak1, Devendra M. Amatya2, Edyta Drożdżal3

1 University of Agriculture in Krakow
2
USDA Forest Service, Cordesville
3
Regional Water Management Board, Krakow Branch

PORÓWNANIE WIELKOŚCI ODPŁYWU BEZPOŚREDNIEGO OBLICZONEGO WEDŁUG ZMODYFIKOWANYCH WERSJI METODY SCS-CN W ZLEWNI GÓRSKIEJ I WYŻYNNEJ DORZECZA GÓRNEJ WISŁY I NIZINNEJ W POŁUDNIOWEJ KAROLINIE, USA

słowa kluczowe: epizody opad-odpływ, odpływ bezpośredni, metoda SCS-CN, wilgotność początkowa
abstrakt:

Celem pracy jest ocena wielkości odpływu bezpośredniego oszacowanego według metod, stanowiących modyfikację oryginalnej procedury SCS-CN. Badania prowadzono w zlewni górskiej Kamienicy, wyżynnej – Stobnicy, zlokalizowanych w regionie wodnym górnej Wisły oraz w nizinnej zlewni W80 zlokalizowanej w Południowej Karolinie, USA. Materiałem wyjściowym do obliczeń były zaobserwowane epizody opad-odpływ pozyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie z wielolecia 1980-2012. W przypadku zlewni W80 dane w postaci epizodów opad-odpływ pochodziły z zasobów Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Zastosowano następujące metody: SCS-CN, Ajmala, Mishra i Sighn (MS), Sahu 1p i Sahu 3p. Z pośród rozpatrywanych modeli najlepsze wyniki obliczeń odpływu bezpośredniego dla analizowanych zlewni uzyskano z modelu Sahu 3p. Odpływ bezpośredni obliczony z metody oryginalnej SCS-CN w większości analizowanych epizodów był niedoszacowany w stosunku do obserwowanego.

pub/16_1_187.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_187.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.187

Zapis do cytowania:

MLA Wałęga, Andrzej, et al. "COMPARISON OF DIRECT OUTFLOW CALCULATED BY MODIFIED SCS-CN METHODS FOR MOUNTAINOUS AND HIGHLAND CATCHMENTS IN UPPER VISTULA BASIN, POLAND AND LOWLAND CATCHMENT IN SOUTH CAROLINA, U.S.A.." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 187-207. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.187
APA (2017). COMPARISON OF DIRECT OUTFLOW CALCULATED BY MODIFIED SCS-CN METHODS FOR MOUNTAINOUS AND HIGHLAND CATCHMENTS IN UPPER VISTULA BASIN, POLAND AND LOWLAND CATCHMENT IN SOUTH CAROLINA, U.S.A.. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 187-207 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.187
ISO 690 WAłęGA, Andrzej, et al. COMPARISON OF DIRECT OUTFLOW CALCULATED BY MODIFIED SCS-CN METHODS FOR MOUNTAINOUS AND HIGHLAND CATCHMENTS IN UPPER VISTULA BASIN, POLAND AND LOWLAND CATCHMENT IN SOUTH CAROLINA, U.S.A.. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 187-207. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.187
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-187.html