Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 223-236

Jorge Osvaldo Castillo-Pereyra1, Fabián Rivera-Trejo1, Hector Oswaldo Rubio-Arias2

1 University of Tabasco
2
University of Chihuahua

KLASYFIKCJA ZDJęć SATELITARNYCH ZBIEGóW RZEK

słowa kluczowe: geometria rzek, wielowymiarowa analiza statystyczna, połączenie rzek
abstrakt:

Zbieg rzek jest definiowany jako punkt spotkania dwóch lub więcej rzek, które dają początek nowej rzece. To połączenie się rzek powoduje, że parametry geometryczne, szczególnie szerokość i kąt przecięcia kształtują się w zależności od charakterystycznych cech zlewających się rzek. Opierając się na tym poglądzie, jak również na dostępnych zdjęciach satelitarnych sklasyfikowano w tej pracy 43 zbiegi rzek usytuowane w Tabasco (Meksyk). Kluczowe elementy stanowiły geometria (widok z góry) oraz kąt przecięcia, natomiast klasyfikację wykonano na podstawie stosowanych wielowymiarowych analiz statystycznych. Wyniki przedstawiono w trzech grupach: I. Podobieństwo między szerokościami trzech rzek i kąt przecięcia mniejszy niż 80°; II. Podobieństwo między szerokościami trzech rzek i kątem przecięcia między 80° a 160°; III: Podobieństwo między szerokością głównej rzeki (największej rzeki w zbiegu) oraz zbiegu rzek i kąt przecięcia większy niż 100°. Po przeprowadzeniu tej klasyfikacji, następnym krok to wykonanie zarówno hydraulicznych, jak i sedymentologicznych badań, pozwalających zrozumieć integralne zachowanie się zbiegających się rzek oraz zweryfikować proponowaną klasyfikację nie tylko pod kątem podobieństw geometrycznych, ale także działań hydraulicznych i sedymentologicznych, które również wykazują podobieństwa. Ze względu na trudności związane z badaniem wielu zbiegów rzek najlepiej byłoby wybrać ich przedstawiciela i dokonać jego analizy. W niniejszej pracy przedstawiliśmy postępowanie alternatywne, które może być użyteczne dla pracowników naukowych i inżynierów, jak również studentów zainteresowanych badaniem zbiegów rzek.

pub/16_1_223.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_223.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.223

Zapis do cytowania:

MLA Castillo-Pereyra, Jorge Osvaldo, et al. "CONFLUENCE SATELLITE IMAGE CLASSIFICATION." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 223-236. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.223
APA (2017). CONFLUENCE SATELLITE IMAGE CLASSIFICATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 223-236 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.223
ISO 690 CASTILLO-PEREYRA, Jorge Osvaldo, RIVERA-TREJO, Fabián, RUBIO-ARIAS, Hector Oswaldo. CONFLUENCE SATELLITE IMAGE CLASSIFICATION. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 223-236. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.223
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-223.html