Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 16 (1) 2017 str. 247-259

Anna Kidová, Milan Lehotský, Miloš Rusnák

Slovak Academy of Sciences

BIEŻĄCA EVOLUCJA ZMIAN RZECZNEGO KONTURU ZATOKOWEGO-MEANDRUJĄCEGO Z UŻYCIEM DANYCH POWTARZALNYCH ORAZ GIS (STUDIUM RZEKI BELá, KARPATY SLOWACKIE)

słowa kluczowe: ewolucja konturu, powtarzalny, roztokowy-meandrujący, GIS, rzeka Belá
abstrakt:

Celem pracy była identyfikacja bieżących zmian konturu zakoli koryta rzeki Belá z użyciem powtarzalnych analiz danych parametrów koryta w GIS (szerokość aktywnej strefy rzeki, numer koryta, numer wyspy i numer progu śródkorytowego) w kolejnych 100-metrowych odcinkach koryta (w sumie 227) dla siedmiu przedziałów czasowych (1949, 1961, 1973, 1986, 1992, 2003 oraz 2009). Główne typy konturów (pojedynczy, roztokowy, meandrujący) spośród 227 odcinków koryta zostały przedstawione w macierzy czasoprzestrzennej. Powszechne występowanie typów konturu koryta jako indywidualne CHS w obrębie siedmiu okresów czasowych więcej niż 4 razy wykorzystano jako minimum dla rozróżnienia trendu ewolucji konturu podczas ostatnich 60 lat. Zidentyfikowano siedem ewolucyjnych trendów konturu (B – roztokowy, W – meandrujący, S – pojedynczy warkocz, S-W – pojedynczy meandrujący, W-S – meandrujący pojedynczy, B-W – roztokowy meandrujący, W-B – meandrujący roztokowy). Średnie współczynniki ograniczenia zostały użyte do określenia różnorodności ich dna. Najwyższy odsetek konturów roztokowych został wykazany w 1949 r. Stabilizacja ukształtowania terenu wewnątrz koryta oraz jego zwężeń pomiędzy latami 1973 i 1992 odzwierciedla dominację meandrujących konturów koryta rzeki. Ta sytuacja uległa zmianie w 2003 r., kiedy wzrosła liczba odcinków koryta z konturami roztokowymi. Ostatni okres ewolucyjny (2009) charakteryzuje się śródkorytową stabilizacją oraz przekształceniem w wyspy, a także znacznym wzrostem roztokowych konturów korytowych kosztem pośrednich – meandrujących.

pub/16_1_247.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom16/zeszyt1/16_1_247.pdf

DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.1.247

Zapis do cytowania:

MLA Kidová, Anna, et al. "RECENT CHANNEL PLANFORM EVOLUTION OF A BRAIDED-WANDERING RIVER USING MULTITEMPORAL DATA AND GIS (CASE STUDY OF THE BELÁ RIVER, SLOVAK CARPATHIANS)." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16.1 (2017): 247-259. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.247
APA (2017). RECENT CHANNEL PLANFORM EVOLUTION OF A BRAIDED-WANDERING RIVER USING MULTITEMPORAL DATA AND GIS (CASE STUDY OF THE BELÁ RIVER, SLOVAK CARPATHIANS). Acta Sci.Pol. Form. Cir. 16 (1), 247-259 http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.247
ISO 690 KIDOVá, Anna, LEHOTSKý, Milan, RUSNáK, Miloš. RECENT CHANNEL PLANFORM EVOLUTION OF A BRAIDED-WANDERING RIVER USING MULTITEMPORAL DATA AND GIS (CASE STUDY OF THE BELÁ RIVER, SLOVAK CARPATHIANS). Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2017, 16.1: 247-259. http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.1.247
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume16/issue1/abstract-247.html