Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 16 (2) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (2) 2017 str. 3-14 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.3
Jan Pawełek, Piotr Bugajski
Rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce – zalety i wady rozwiązań
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 15-31 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.15
Konrad Podawca, Agata Pawłat-Zawrzykraj
SPOŁECZNO-INFRASTRUKTURALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU WIEJSKIEGO OBSZARU GMINY TARCZYN W ASPEKCIE LOKALIZACJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 33-43 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.33
Rozpondek Katarzyna, Rozpondek Rafał, Pachura Piotr
ANALIZA TOKSYCZNOŚCI OSADÓW DENNYCH ZBIORNIKA PORAJ W ASPEKCIE STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA METALAMI CIĘŻKIMI
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 45-58 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.45
Krzysztof Miraj
Kształtowanie układów gruntowych na Polskiej Orawie
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 59-70 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.59
Krzysztof Czyżyk
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE CECH NATURALNEGO ODNOWIENIA SOSNY ZWYCZAJNEJ (PINUS SYLVESTRIS L.) W RĘBNI ZUPEŁNEJ
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 71-83 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.71
Wojciech Durlak, Margot Dudkiewicz, Krystyna Pudelska, Marek Dąbski
DIAGNOZOWANIE KONDYCJI DRZEW Z WYKORZYSTANIEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 85-96 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.85
Mateusz Hämmerling, Tomasz Kałuża, Natalia Walczak
Warunki hydrauliczne przepływu wody w przepławce seminaturalnej na przykładzie stopnia wodnego Skórka na rzece Głomii
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 97-106 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.97
Andrzej Jaguś, Mariusz Skrzypiec
Glebowo-przestrzenne uwarunkowania działalności rolniczej na obszarach beskidzkich
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 107-122 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.107
Tomasz Kałuża, Zbigniew Sroka, Joanna Lewandowska
WPŁYW OBNIŻENIA NORMALNEGO POZIOMU PIĘTRZENIA ZBIORNIKA JEZIORSKO NA PRZEPŁYWY NIŻÓWKOWE NA RZECE WARCIE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 123-135 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.123
Jan Kazak, Małgorzata Świąder, Szymon Szewrański, Romuald Żmuda
Wskaźniki geo-środowiskowe w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 137-146 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.137
Karol Król, Krzysztof Gawroński, Jozef Halva, Jakub Pagáč
Opłata adiacencka w Polsce i „opłata na rzecz rozwoju” w Republice Słowackiej – różnice i podobieństwa
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 147-158 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.147
Edyta Kruk
WPŁYW DOBOWEGO OPADU ATMOSFERYCZNEGO NA WIELKOŚĆ WYERODOWANEGO MATERIAŁU GLEBOWEGO W GÓRSKIEJ ZLEWNI, Z UŻYCIEM MODELU MUSLE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 159-166 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.159
Wojciech Łyczko, Beata Olszewska, Edyta Nowicka
OCENA WYNIKÓW POMIARÓW WILGOTNOŚCI GLEBY WYKONANYCH METODĄ SUSZARKOWO-WAGOWĄ ORAZ METODĄ TDR W DOLINIE ODRY
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 167-178 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.167
Magdalena Malec, Sławomir Klatka, Edyta Kruk, Marek Ryczek
PRÓBA OCENY WPŁYWU ROŚLINNOŚCI NA KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU DŹWIĘKOWEGO NA PRZYKŁADZIE DWÓCH PARKÓW MIEJSKICH KRAKOWA
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 179-197 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.179
Barbara Prus, Karol Król
OCENA ZASTOSOWANIA WYBRANYCH METOD TAKSONOMICZNYCH DO KLASYFIKACJI ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 199-216 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.199
Gintaras Stauskis
METODOLOGIA OCENY DOSTĘPNOŚCI JAKO NARZĘDZIA ZWIĘKSZANIA SPOŁECZNEJ REAKCJI KRAJOBRAZÓW MIEJSKICH W SINGAPURZE
 
Zeszyt 16 (2) 2017 str. 217-228 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.2.217
Paweł Zawadzki, Ryszard Błażejewski, Maciej Pawlak
PRZEGLĄD METOD ODMULANIA ZBIORNIKÓW WODNYCH
 

Zanleziono 17 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).