Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 16 (3) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (3) 2017 str. 3-13 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.3
R. Oleszczuk, M. Gąsowska, G. Guz, J. Urbański, E. Hewelke
Wpływ procesów osiadania i zanikania gleb organicznych murszowych na profile podłużne rowów odwadniająco – nawadniających
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 15-29 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.15
Krzysztof Gawroński, Edyta Sobaś, Grażyna Gawrońska, Monika Pytlowska
PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE FUNKCJI TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM TAKSONOMII WROCŁAWSKIEJ
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 31-41 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.31
Bogusław Michalec, Bogumiła Zielińska-Szczęsny, Tadeusz Ślizowski
OCENA WARUNKÓW EKSPLOATACJI POMPOWNI KOMPLEKSU ODWODNIENIOWEGO MOGIŁA-KOPANIEC
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 43-56 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.43
Jakub Nieć, Paweł Zawadzki, Zbigniew Walczak, Marcin Spychała
OBLICZENIA FILTRACJI PRZEZ ZAPORĘ ZIEMNĄ Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU HYDRUS
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 57-71 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.57
Agnieszka Policht-Latawiec, Wioletta Żarnowiec
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA JAKOŚĆ WODY POTOKU FLISZOWEGO JASIENIANKA
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 73-88 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.73
Edyta Sobaś, Krzysztof Gawroński, Grażyna Gawrońska, Barbara Janus
MONITORING RUCHU TURYSTYCZNEGO JAKO PODSTAWA ZARZĄDZANIA I OCHRONY ATRAKCYJNYCH TERENÓW TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 89-110 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.89
Diana Egiazarova, Marina Kordzakhia, Andrzej Wałęga, Edyta Drożdżal, Marta Milczarek, Anna Radecka
APLIKACJA DOŚWIADCZEŃ POLSKICH WE WDRAŻANIU DYREKTYWY POWODZIOWEJ NA OBSZARZE GRUZJI – PROBLEMATYKA OBLICZEŃ HYDROLOGICZNYCH
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 111-123 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.111
Jolanta Dąbrowska, Katarzyna Pawęska, Paweł B. Dąbek, Radosław Stodolak
ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN GOSPODARCZYCH, KLIMATYCZNYCH ORAZ EUROPEJSKIEJ POLITYKI WODNEJ
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 125-138 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.125
Marek Dąbski, Margot Dudkiewicz, Wojciech Durlak, Karolina Antoniuk, Elżbieta Pogroszewska
WYNIKI INWENTARYZACJI I KONCEPCJA REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W MIĘDZYRZECU PODLASKIM (WOJ. LUBELSKIE)
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 139-152 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.139
Andrzej Gruchot, Eugeniusz Zawisza, Sebastian Soliński
WPŁYW WILGOTNOŚCI I OBCIĄŻENIA NA WSKAŹNIK NOŚNOŚCI MIESZANINY POPIOŁOWO-ŻUŻLOWEJ
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 153-169 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.153
Tomasz Kałuża, Paweł Zawadzki, Jacek Mądrawski, Rafał Stasik
ANALIZA WPŁYWU MODERNIZACJI ZBIORNIKA STRUŻYNA NA STANY WÓD GRUNTOWYCH
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 171-186 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.171
Adam Krajewski, Kazimierz Banasik
ODDZIAŁYWANIE STAWÓW DETENCYJNYCH NA WIELKOŚĆ ŁADUNKU RUMOWISKA UNOSZONEGO – PRZEGLĄD WYNIKÓW BADAŃ
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 187-199 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.187
Marcin Krukowski, Adam Kozioł, Piotr Siwicki, Andrzej Brandyk, Grzegorz Majewski
HYDRAULICZNE WARUNKI PRZEPŁYWÓW W SYSTEMACH OBEJŚCIOWYCH STOSOWANYCH W INSTALACJACH DO USUWANIA CIECZY LEKKICH
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 201-215 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.201
Leszek Lewicki, Andrzej Mączałowski
EFEKTYWNOŚĆ NIESTEROWANEJ RETENCJI ZBIORNIKOWEJ NA RZECE DŁUBNI
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 217-230 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.217
Veronika Vaculová, Jakub Fuska
OGRODY DESZCZOWE – STUDIUM PRZYPADKU IDENTYFIKACJA POTENCJLANEJ LOKALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK GIS
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 231-240 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.231
Eugeniusz Zawisza, Andrzej Gruchot
WPŁYW WARUNKÓW WODNYCH NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE KRUSZYWA Z ŻUŻLA HUTNICZEGO
 
Zeszyt 16 (3) 2017 str. 241-254 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.3.241
Anna Źróbek-Sokolnik, Piotr Dynowski, Mieczysława Aldona Fenyk
ALEJE PRZYDROŻNE GMINY RESZEL – PRZEGLĄD I POTRZEBY UZUPEŁNIENIA DRZEWOSTANÓW
 

Zanleziono 17 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).