Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 16 (4) 2017

Spis treści:

Zeszyt 16 (4) 2017 str. 5-12 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.5
Michalec Bogusław, Cupak Agnieszka, Tarnawski Marek, Wałęga Andrzej
OCENA STANU TECHNICZNEGO JAZU W SZCZYGLICACH NA RZECE RUDAWIE
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 13-22 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.13
Eugeniusz Zawisza, Andrzej Gruchot
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE I NOŚNOŚĆ KRUSZYWA Z ŻUŻLI PALENISKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW WODNYCH
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 23-34 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.23
Anna Baryła, Agnieszka Karczmarczyk, Agnieszka Bus, Paweł Kożuchowski
OCENA PRZYDATNOŚCI WSKAŹNIKA OPADÓW UPRZEDNICH DO OPISU UWILGOTNIENIA PODŁOŻY NA ZIELONYCH DACHACH TYPU EKSTENSYWNEGO
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 35-49 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.35
Jacek Florek, Maciej Wyrębek
BUDOWA MORFOLOGICZNA I JEJ WPŁYW NA WARUNKI PRZEJŚCIA WÓD WEZBRANIOWYCH PRĄDNIKA NA ODCINKU SĄSPÓWKA–KORZKIEWKA
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 51-63 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.51
Mateusz Śmigielski, Jacek M. Pijanowski, Jacek Gniadek
SUKCESJA LEŚNA I ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH JAKO AKTUALNE WYZWANIE PRAC URZĄDZENIOWO-ROLNYCH
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 65-83 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.65
Agata Pawłat-Zawrzykraj, Konrad Podawca
KORYTARZE EKOLOGICZNE W GOSPODARCE PRZESTRZENNEJ WYBRANYCH GMIN WARSZAWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 85-100 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.85
Jacek Gniadek, Jarosław Janus, Stanisław Bacior
WPŁYW PRAC SCALENIOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU PRODUKCJI
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 101-114 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.101
Karol Król, Zbyszek Zuśka
ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH TECHNIK PREZENTACJI DANYCH ŚRODOWISKOWYCH W OKNIE PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ NA PRZYKŁADZIE MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 115-126 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.115
Edyta Kruk, Magdalena Malec, Sławomir Klatka, Andżelika Brodzińska-Cygan, Jan Kołodziej
FUNKCJE PEDOTRANSFEROWE DO OZNACZANIA PRZEWODNICTWA HYDRAULICZNEGO NASYCONEGO PRZY WYKORZYSTANIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH (SSN)
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 127-138 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.127
Stanisław Bacior, Wojciech Przegon, Jacek Gniadek
MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA AUTOSTRADY NA GRUNTY ROLNE NA PRZYKŁADZIE ODCINKA AUTOSTRADY A4 BOREK MAŁY – BORECZEK
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 139-153 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.139
Leszek Książek, Agnieszka Woś, Gaëtan Roche
WPŁYW GRUPY GŁAZÓW NA ROZMIESZCZENIE MIKROSIEDLISK PRZY ZMIENNYM REŻIMIE PRZEPŁYWU W KORYCIE GŁÓWNYM
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 155-166 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.155
Małgorzata Makowska, Jan Krauze
FILTRACJA CZY SEPARACJA – ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW DLA SYSTEMÓW UZDATNIANIA WODY PODZIEMNEJ
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 167-186 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.167
Monika Musiał-Malago
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PRZEMIANY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH. STUDIUM PRZYPADKU KRAKOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 187-203 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.187
Jerzy Jan Niziński, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, Leszek Książek, Krzysztof Gawroński, Jean-Pierre Montoroi, Alaa Zaghloul, Rafat R. Ali, Mohamed Saber
MODELOWANIE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA NAWODNIENIAMI KROPLOWYMI – PRZYKŁAD SADU POMARAŃCZOWEGO EL-SALAM, PÓŁNOCNY SYNAJ, EGIPT
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 205-215 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.205
Mariusz Sojka, Joanna Jaskuła, Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz
ANALIZA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH NA OBSZARZE WIELKOPOLSKI
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 217-232 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.217
Zbigniew Walczak, Zbigniew Sroka, Wojciech Tschuschke, Paweł Stefanek , Krzysztof Wrzosek
STRATY FILTRACYJNE ZRZUTÓW ZE ZBIORNIKA JEZIORSKO ZASILAJĄCYCH PRZEPŁYWY NIŻÓWKOWE WARTY
 
Zeszyt 16 (4) 2017 str. 233-242 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2017.16.4.233
Tomasz Kałuża, Agata Jasiak, Bartosz Krysztofiak, Stanisław Zaborowski
OCENA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA WĘZŁA WODNEGO NOWY MŁYN W KONTEKŚCIE KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI EKOSYSTEMU RZEKI WEŁNY
 

Zanleziono 17 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).