Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 17 (1) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (1) 2018 str. 3-9 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.3
Artur Jędrych, Jan Kempiński, Wojciech Kilian
OCENA WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI TRZECH RODZAJÓW BETONU DROGOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD UŻYTEGO CEMENTU
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 11-18 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.11
Tomasz Noszczyk
REALIZACJA OBOWIĄZKU MONITOROWANIA ZMIAN UŻYTKOWANIA GRUNTÓW W POLSCE
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 19-28 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.19
Marek Kalenik, Maciej Malarski
BADANIA WYDAJNOŚCI POWIETRZNEGO PODNOŚNIKA WYPOSAŻONEGO W MIESZACZ Z PERFOROWANĄ GUMOWĄ MEMBRANĄ
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 29-38 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.29
Ewa Kaznowska, Agnieszka Hejduk, Christian Kempiński
PRZEPŁYWY NIŻÓWKOWE WISŁY W WARSZAWIE W XXI WIEKU
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 39-51 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.39
Małgorzata Milecka
CYSTERSKIE UKŁADY WODNE I ICH ZNACZENIE DLA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 53-65 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.53
Elżbieta Raszeja, Agnieszka Skóra
OCHRONA DOLIN RZECZNYCH WIELKOPOLSKI W ASPEKCIE PERCEPCJI KRAJOBRAZU NA PRZYKŁADZIE DOLINY SAMICY KIERSKIEJ
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 67-78 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.67
Małgorzata Milecka, Ewelina Widelska
PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA RZEKI PICHNY W KONTEKŚCIE REWALORYZACJI PARKU MIEJSKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 79-93 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.79
Karol Plesiński
ZMIENNOŚĆ UKŁADU I MORFOLOGII DNA RZECZNEGO W REJONIE ODDZIAŁYWANIA NARZUTOWEGO BYSTRZA O ZWIĘKSZONEJ SZORSTKOŚCI (PRZYKŁAD Z RZEKI PORĘBIANKI)
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 95-102 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.95
Joanna Chmist, Mateusz Hämmerling, Krzysztof Szoszkiewicz
WYBÓR NAJBARDZIEJ UŻYTECZNYCH BIOLOGICZNYCH SYSTEMÓW WCZESNEGO OSTRZEGANIA, Z WYKORZYSTANIEM METOD AHP I REMBRANDT
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 103-114 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.103
Artur Chorostyński, Andrzej Łach, Grzegorz Pasztyła
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE I BAKTERIOLOGIA ODKRYTYCH WÓD MINERALNYCH I SIARCZKOWYCH W OKOLICACH SANOKA I LESKA, ORAZ MOŻLIWOŚCI LECZNICZEGO WYKORZYSTANIA TYCH WÓD
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 115-123 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.115
Justyna Kubicz
METODA TLM ORAZ WSKAŹNIK SGI JAKO WYZNACZNIKI SUSZY W WODACH GRUNTOWYCH
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 125-138 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.125
Anita Kukulska, Tomasz Salata, Katarzyna Cegielska, Marta Szylar
METODYKA OCENY I KOREKTY TOPOLOGII DANYCH GEOMETRYCZNYCH W OPROGRAMOWANIU QGIS
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 139-148 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.139
Leszek Lewicki, Grzegorz Pyrczak
OCENA EFEKTYWNOŚCI PRZECIWPOWODZIOWEJ KOMPLEKSU ZBIORNIKÓW WODNYCH W ZESŁAWICACH NA RZECE DŁUBNI
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 149-163 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.149
Jana Pařílková, Zbyněk Zachoval, Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń
ZASTOSOWANIE METODY EIS DO MONITORINGU ZJAWISK FILTRACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE ZAPORY ZIEMNEJ KAROLINKA (CZECHY)
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 165-174 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.165
Robert Krzysztof Sobolewski
OCENA JAKOŚCI POWIETRZA LEGNICY (POLSKA, DOLNY ŚLĄSK) NA PODSTAWIE WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH I WSKAŹNIKA TEMPERATURY ODCZUWALNEJ
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 175-192 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.175
Artur Radecki-Pawlik, Bartosz Radecki-Pawlik, Patryk Podkanowicz, Karol Plesiński
AWARIE NARZUTU KAMIENNEGO NA RZEKACH GÓRSKICH (NA PRZYKŁADZIE ZABEZPIECZENIA BRZEGU NA RZECE CZARNY DUNAJEC)
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 193-203 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.193
Robert Krzysztof Sobolewski, Katarzyna Maria Sabura-Mielnik, Elżbieta Małgorzata Szopińska
POZYSKIWANIE DANYCH O POMNIKACH PRZYRODY – PROPOZYCJA KARTY EWIDENCYJNEJ DLA DRZEW POMNIKOWYCH. CZĘŚĆ 1
 
Zeszyt 17 (1) 2018 str. 205-216 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.1.205
Krzysztof Stępniewski
WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ ODPŁYWU WODY I TRANSPORTU FLUWIALNEGO GÓRNEGO WIEPRZA (ROZTOCZE ŚRODKOWE)
 

Zanleziono 18 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).