Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 17 (2) 2018

Spis treści:

Zeszyt 17 (2) 2018 str. 3-11 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.3
Maria Nawieśniak
HYDROMORFOLOGICZNO-KRAJOBRAZOWA OCENA DOLINY RZEKI BIAŁKI
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 13-21 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.13
Ryszard Oleszczuk, Ewelina Zając, Edyta Hewelke, Karolina Wawer
WYZNACZANIE KRZYWYCH RETENCYJNOŚCI WODNEJ GLEB ORGANICZNYCH METODĄ POŚREDNIĄ – BIBUŁY FILTRACYJNEJ
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 23-31 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.23
Renata Kędzior, Artur Szwalec, Paweł Mundała
ŚREDNIA BIOMASA OSOBNICZA (SBO) BIEGACZOWATYCH (COELOPTERA, CARABIDAE) JAKO WSKAŹNIK OCENY PRECESÓW SUKCESYJNYCH W OBSZARACH POPRZEMYSŁOWYCH
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 33-46 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.33
Mariusz Barszcz
ZASTOSOWANIE DANYCH RADAROWYCH DO ANALIZY PROCESU OPAD-ODPŁYW W ZLEWNI MIEJSKIEJ
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 47-55 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.47
Ewa Dacewicz
ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW SELEKTYWNYCH I POROWATYCH DO USUWANIA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH I BAKTERII WSKAŹNIKOWYCH ZE ŚCIEKÓW BYTOWYCH
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 57-67 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.57
Ewa Dacewicz, Mirosław Janowski
UZDATNIANIE WODY W ZINTEGROWANYM UKŁADZIE KOAGULACJA – MIKROFILTRACJA NA PRZYKŁADZIE ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY W JAROSŁAWIU
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 69-77 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.69
Renata Gamrat, Edyta Saran
ZRÓŻNICOWANIE FLORYSTYCZNO-FITOSOCJOLOGICZNE WYBRANYCH TRAWNIKÓW MIASTA SZCZECIN
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 79-85 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.79
Julia Gorzelany, Paulina Figas, Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk
OCENA POJEMNOŚCI PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE GMINY NOWY TARG
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 87-94 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.87
Barbara Prus, Karol Król, Karolina Chrobot
ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY ROZWOJEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM A CENAMI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH – STUDIUM GMINY ZAGNAŃSK
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 95-103 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.95
Edyta Kruk, Magdalena Malec, Sławomir Klatka, Andżelika Brodzińska-Cygan
KONCEPCJA WSPÓŁCZYNNIKA TEMPERATURY GLEBY DO WYZNACZANIA ROZKŁADU PRZESTRZENNEGO TEMPERATURY GLEBY Z WYKORZYSTANIEM PARAMETRÓW FIZJOGRAFICZNYCH ZLEWNI I SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH (SSN)
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 105-115 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.105
Roman Kuryltsiv, Józef Hernik, Nadiia Kryshenyk
WPŁYW REFORMY GRUNTOWEJ NA ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE GRUNTAMI NA UKRAINIE
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 117-133 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.117
Kamil Maciuk, Weronika Puto
Określenie wartości rynkowej gruntu rolnego na obszarze gminy Mszana Dolna aktualnie obowiązującymi modelami wyceny
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 135-143 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.135
Monika Mika, Magdalena Jurkiewicz
BARIERY PRAWNE I TECHNICZNE NA DRODZE BUDOWY KATASTRU 3D W POLSCE
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 145-154 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.145
Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga, Andrea Petroselli
WERYFIKACJA WYBRANYCH WZORÓW EMPIRYCZNYCH DO OBLICZANIA PRZEPŁYWÓW MAKSYMALNYCH ROCZNYCH O OKREŚLONYM PRAWDOPODOBIEŃSTWIE PRZEWYŻSZENIA W ZLEWNIACH REGIONU WODNEGO GÓRNEJ WISŁY
 
Zeszyt 17 (2) 2018 str. 155-163 , DOI: 10.15576/ASP.FC/2018.17.2.155
Joanna Renda, Ewa Mackoś-Iwaszko
Charakterystyka i stan zdrowotny lip (Tilia sp.) w układzie alejowym przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie
 

Zanleziono 15 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).