Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 3 (2) 2004

Spis treści:

Zeszyt 3 (2) 2004 str. 3–14
Lech Smoczyński, Regina Wardzyńska, Beata Załęska-Chróst
ELEKTROKOAGULACJA A KOAGULACJA CHEMICZNA. PORÓWNANIE METOD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW CELULOZOWO-PAPIERNICZYCH
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 15–27
Maciej Urbaniak
BIOLOGICZNA STABILIZACJA I REKULTYWACJA GRUNTÓWZ WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH WŁÓKNISTYCH SUROWCÓW ODPADOWYCHCZĘŚĆ I. PRZYGOTOWANIE KOMPOZYCJI
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 29–40
Maciej Urbaniak
BIOLOGICZNA STABILIZACJA I REKULTYWACJA GRUNTÓW Z WYKORZYSTANIEM NATURALNYCH WŁÓKNISTYCH SUROWCÓW ODPADOWYCHCZĘŚĆ II. EFEKT STABILIZACYJNO-REKULTYWACYJNY
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 41–49
Janina Zbierska, Krzysztof Szoszkiewicz, Jerzy Kupiec, Dominik Mendyk
OCENA NIZINNYCH RZEK POLSKI BIOINDYKACYJNĄ METODĄ MEAN TROPHIC RANK
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 51–65
Szymon Szewrański, Marlena Wojtysiak, Romuald Żmuda
NASILENIE CHEMICZNEJ EROZJI GLEB W ZLEWNI ROLNICZEJ NA WZGÓRZACH TRZEBNICKICH
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 67–75
Jolanta Raczuk
WSTĘPNA OCENA JAKOŚCI WÓD STUDZIENNYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 77–87
Agata Szymańska-Pulikowska, Andrzej Kucharzewski, Lech Nowak
ZANIECZYSZCZENIE GLEB LEŚNYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU METALAMI CIĘŻKIMI I SIARKĄ
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 89–99
Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur
ODDZIAŁYWANIE NAWOŻENIA OBORNIKIEM I OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA NIEKTÓRE WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE GLEBY
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 101–111
Irena Otop, Leszek Kuchar
ZMIENNOŚĆ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH SEZONU LETNIEGO W JELENIEJ GÓRZE W LATACH 1951–2000
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 113–121
Grzegorz Durło, Edward Feliksik, Sławomir Wilczyński
TERMICZNE PORY ROKU NA TERENIE KOPCIOWEJ W BESKIDZIE SĄDECKIM
 
Zeszyt 3 (2) 2004 str. 123–134
Beata Fornal, Czesław Wysocki
OCENA WALORÓW KRAJOBRAZU DLA POTRZEB REKREACJI NA PRZYKŁADZIE GMINY CIĘŻKOWICE
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).