Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 4 (1) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (1) 2005 str. 3–24
Jarosław Bodulski, Andrzej Ciepielowski, Szczepan L. Dąbkowski, Ewa Głogowska
DYNAMIKA ZMIAN NATĘŻENIA PRZEPŁYWU WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNIACH UŻYTKOWANYCH ROLNICZO I LEŚNIE
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 25–35
Krzysztof Ostrowski, Tomasz Kowalik, Włodzimierz Rajda, Michał Piórecki
STĘŻENIA I ŁADUNKI WYBRANYCH SKŁADNIKÓW WNOSZONYCH Z OPADAMI I ODPŁYWAJĄCYCH Z MIKROZLEWNI PODGÓRSKIEJ
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 37–46
Mirosław Grzybowski, Zbigniew Endler
EKOMORFOLOGICZNA WALORYZACJA KANAŁU ELŻBIETY
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 47–58
Marcin Olejnik
WSKAŹNIK Wjp JAKO MIERNIK ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 59–70
Małgorzata Kleniewska
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI NA TERENACH ZRÓŻNICOWANYCH POD WZGLĘDEM RODZAJU EMISJI SO2 NA PRZYKŁADZIE STACJI WARSZAWA URSYNÓW I BELSK DUŻY
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 71–81
Tadeusz Wach, Janusz Miczyński
KSZTAŁTOWANIE SIĘ MIKROKLIMATU WNĘTRZA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA W DĘBNIE PODHALAŃSKIM POD WPŁYWEM ZEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW POGODOWYCH
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 83–98
Stanisław Łabuś, Marek Madeyski
WYKORZYSTANIE METOD ANALIZY INSTRUMENTALNEJ W BADANIACH SKŁADU CHEMICZNEGO I MINERALOGICZNEGO OSADU DENNEGO W STAWIE RYBNYM
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 99–107
Jan Kempiński, Beata Malczewska
OKREŚLENIE MODELU REOLOGICZNEGO WYBRANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 109–117
Sławomir Iwański
ZASTOSOWANIE PRZESTRZENNEGO GENERATORA DANYCH METEOROLOGICZNYCH DO SZACOWANIA ZASOBÓW WODNYCH GLEBY LEKKIEJ DLA SCENARIUSZA ZMIANY KLIMATU GISS
 
Zeszyt 4 (1) 2005 str. 119–125
Lech Nowak, Elżbieta Chylińska, Władysław Osadkowski
WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA AZOTOWEGO NA PLON ZIARNA JĘCZMIENIA BROWARNEGO UPRAWIANEGO NA LEKKIEJ GLEBIE W REJONIE WROCŁAWIA
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).