Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 4 (2) 2005

Spis treści:

Zeszyt 4 (2) 2005 str. 3–20
Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski
ODPŁYW ORAZ FIZYKOCHEMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WÓD PŁYNĄCYCH W SĄSIEDZTWIE WĘZŁA AUTOSTRAD A1 I A2 W OKOLICY ŁODZI
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 21–30
Krzysztof Górecki, Marcin Olejnik
ZMIANY ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW AZOTU W WODZIE RZEKI WARTY NA ODCINKU OBORNIKI–SKWIERZYNA
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 31–36
Jacek Antonkiewicz, Jan Macuda
ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH I WĘGLOWODORÓW W GRUNTACH PRZYLEGAJĄCYCH DO WYBRANYCH STACJI PALIW W KRAKOWIE
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 37–48
Aleksandra Lis, Marek Lis
MODELOWE ZESPOŁY ZWARTEJ ZIELENI IZOLACYJNEJ PRZY AUTOSTRADZIE NA SIEDLISKACH ŻYZNYCH
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 49–67
Mariola Wróbel
ZRÓŻNICOWANIE ZAROŚLI PRZYDROŻNYCH W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM NIZINY SZCZECIŃSKIEJ
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 69–76
Lech Nowak, Elżbieta Chylińska, Zenobiusz Dmowski
WPŁYW DESZCZOWANIA I NAWOŻENIA AZOTEM W ZRÓŻNICOWANEJ DAWCE NA SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA JĘCZMIENIA BROWARNEGO UPRAWIANEGO NA GLEBIE LEKKIEJ W REJONIE WROCŁAWIA
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 77–83
Lech Nowak, Elżbieta Chylińska, Kazimierz Chmura
PRZYDATNOŚĆ TRZECH RODZAJÓW NAWOZU AZOTOWEGO W UPRAWIE JĘCZMIENIA BROWARNEGO NA GLEBIE LEKKIEJ W WARUNKACH DESZCZOWANIA
 
Zeszyt 4 (2) 2005 str. 85–91
Lech Nowak, Elżbieta Chylińska, Andrzej Kucharzewski
WPŁYW TRZECH RODZAJÓW NAWOZU AZOTOWEGO NA SKŁAD CHEMICZNY ZIARNA JĘCZMIENIA BROWARNEGO UPRAWIANEGO NA GLEBIE LEKKIEJ W WARUNKACH DESZCZOWANIA
 

Zanleziono 8 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).