Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Zeszyt 5 (1) 2006

Spis treści:

Zeszyt 5 (1) 2006 str. 3–15
Józef Lipiński
ZARYS ROZWOJU ORAZ PRODUKCYJNE I ŚRODOWISKOWE ZNACZENIE MELIORACJI W ŚWIETLE BADAŃ
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 17–27
Katarzyna Dzierwa, Eugeniusz Zawisza
WPŁYW ZAGĘSZCZENIA I NAWODNIENIANA ŚCIŚLIWOŚĆ MIESZANEKODPADÓW POSODOWYCH Z POPIOŁAMI LOTNYMI
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 29–38
Andrzej Czerniak, Agata Poszyler-Adamska
OCENA IMMOBILIZACJI METALI CIĘŻKICH W KOMPOZYTACH CEMENTOWO-GRUNTOWYCH STOSOWANYCH DO BUDOWY DRÓG WIEJSKICH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 39–50
Krzysztof Gondek, Barbara Filipek-Mazur
OCENA EFEKTYWNOŚCI NAWOŻENIA OSADAMI ŚCIEKOWYMI NA PODSTAWIE PLONOWANIA ROŚLIN I WYKORZYSTANIA SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 51–61
Andrzej Wysokiński, Stanisław Kalembasa
WYBRANE PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE ŚWIEŻYCH I KOMPOSTOWANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH ORAZ ICH MIESZANIN Z CaO LUB POPIOŁEM Z WĘGLA BRUNATNEGO
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 63–73
Jacek Antonkiewicz, Czesława Jasiewicz, Tom&#&# Lo&#&#k
WYKORZYSTANIE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO DO EKSTRAKCJI METALI CIĘŻKICH Z GLEBY
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 75–86
Mariola Wróbel, Krzysztof Pacewicz, Tomasz Wieczorek, Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba
CHARAKTERYSTYKA WZROSTU KRZEWÓW KARAGANY SYBERYJSKIEJ, DERENIA ŚWIDWY I ROKITNIKA ZWYCZAJNEGO NA SKŁADOWISKU POPIOŁÓW ELEKTROWNIANYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 87–98
Krzysztof Pacewicz, Mariola Wróbel, Tomasz Wieczorek, Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba
CHARAKTERYSTYKA WZROSTU DRZEW KLONU JESIONOLISTNEGO, OLIWNIKA WĄSKOLISTNEGO I ROBINII AKACJOWEJNA SKŁADOWISKU POPIOŁÓW ELEKTROWNIANYCH
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 99–111
Jolanta Grochowska, Mariusz Teodorowicz
OCENA MOŻLIWOŚCI ODDZIAŁYWANIA ZLEWNI NA JEZIORA GÓRNEJ PASŁĘKI ORAZ PODATNOŚCI TYCH JEZIOR NA DEGRADACJĘ
 
Zeszyt 5 (1) 2006 str. 113–122
Ryszard Kostuch, Andrzej Misztal
ZMIANY WARUNKÓW SIEDLISKOWYCH I ROŚLINNOŚCI REZERWATU HALOFITÓW „OWCZARY”
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).