Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (1) 2006 str. 17–27

Katarzyna Dzierwa, Eugeniusz Zawisza

WPŁYW ZAGĘSZCZENIA I NAWODNIENIANA ŚCIŚLIWOŚĆ MIESZANEKODPADÓW POSODOWYCH Z POPIOŁAMI LOTNYMI

słowa kluczowe: odpady przemysłowe, ściśliwość, edometr średniowymiarowy, utylizacja
abstrakt: Praca zawiera wyniki badań ściśliwości dwóch rodzajów mieszanek odpadów posodowych z Inowrocławskich Zakładów Chemicznych „Soda Mątwy” S.A. z popiołami lotnymi z elektrociepłowni tych zakładów. Badania przeprowadzono w prototypowym edometrze średniowymiarowym, ukierunkowując je na określenie wpływu zagęszczenia i nawodnienia mieszanek na przebieg procesu ich konsolidacji oraz wartość modułów ściśliwości. Parametrem stałym była wilgotność początkowa mieszanek (zbliżona do optymalnej), a parametrem zmiennym był wskaźnik zagęszczenia (od 0,80 do ok. 0,95); zmienne były również warunki wodne. Analiza wyników badań pozwoliła na opracowanie charakterystyki ściśliwości badanych mieszanek w zależności od zadanych warunków początkowych oraz na określenie możliwości ich utylizacji w budownictwie ziemnym.
pub/5_1_17.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt1/5_1_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dzierwa, Katarzyna, and Eugeniusz Zawisza. "EFFECT OF COMPACTION AND SATURATION ON COMPRESSIBILITY OF MIXTURES OF SODA WASTES AND FLY ASHES." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.1 (2006): 17–27.
APA (2006). EFFECT OF COMPACTION AND SATURATION ON COMPRESSIBILITY OF MIXTURES OF SODA WASTES AND FLY ASHES. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (1), 17–27
ISO 690 DZIERWA, Katarzyna, ZAWISZA, Eugeniusz. EFFECT OF COMPACTION AND SATURATION ON COMPRESSIBILITY OF MIXTURES OF SODA WASTES AND FLY ASHES. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.1: 17–27.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue1/abstract-17.html