Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Polska Bibliografia Naukowa

Thomson Routers Master List

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

AGRIS FAO

CAB Abstracts

Arianta

AGORA

EBSCO

ERIH PLUS

Issue 5 (1) 2006 str. 75–86

Mariola Wróbel, Krzysztof Pacewicz, Tomasz Wieczorek, Mirosława Gilewska, Krzysztof Otremba

CHARAKTERYSTYKA WZROSTU KRZEWÓW KARAGANY SYBERYJSKIEJ, DERENIA ŚWIDWY I ROKITNIKA ZWYCZAJNEGO NA SKŁADOWISKU POPIOŁÓW ELEKTROWNIANYCH

słowa kluczowe: rekultywacja biologiczna, odpopielanie mokre, składowisko popiołów, Caragana arborescens, Cornus sanguinea, Hippophaë rhamnoides
abstrakt: Celem badań podjętych na składowisku mokrego odpopielania elektrowni Adamów w Turku była ocena wzrostu wybranych gatunków krzewów zastosowanych do biologicznej rekultywacji składowiska – karagany syberyjskiej (Caragana arborescens), derenia świdwy (Cornus sanguinea) i rokitnika zwyczajnego (Hippophaë rhamnoides). Na siedemnastu powierzchniach eksperymentalnych skałę popiołową pokryto warstwą osadu ściekowego lub gliny zwałowej, a w wybranych wariantach naprawiono chemizm podłoża, stosując dodatkowo kompleksowe nawożenie NPK lub nawożenie azotowe. Pomiary biometryczne obejmowały wysokość krzewów, liczbę i średnicę pni oraz długość rocznych przyrostów pędów. Lepszymi parametrami wzrostu charakteryzowały się karagana syberyjska i rokitnik zwyczajny – krzewy tych gatunków rosły szybciej, wytwarzały więcej pni i miały dłuższe przyrosty roczne niż krzewy derenia świdwy. Wszystkie badane gatunki krzewów osiągały istotnie lepsze wartości cech biometrycznych na podłożach wzbogaconych nadkładem gliny. Nawożenie mineralne nie oddziaływało jednoznacznie na związki między poszczególnymi cechami.
pub/5_1_75.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom5/zeszyt1/5_1_75.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wróbel, Mariola, et al. "GROWTH CHARACTERISTICS OF Caragana arborescens, Cornus sanguinea AND Hippophaë rhamnoides SHRUBS ON WET ASH DISPOSAL SITE." Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5.1 (2006): 75–86.
APA (2006). GROWTH CHARACTERISTICS OF Caragana arborescens, Cornus sanguinea AND Hippophaë rhamnoides SHRUBS ON WET ASH DISPOSAL SITE. Acta Sci.Pol. Form. Cir. 5 (1), 75–86
ISO 690 WRóBEL, Mariola, et al. GROWTH CHARACTERISTICS OF Caragana arborescens, Cornus sanguinea AND Hippophaë rhamnoides SHRUBS ON WET ASH DISPOSAL SITE. Acta Sci.Pol. Form. Cir., 2006, 5.1: 75–86.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/volume5/issue1/abstract-75.html